ODSHERRED WINE LAND - nyt website er klar om

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

NYHEDER & AKTIVITETER

Vi er igang med at gentænke NCLF

Der kommer inden længe en række meget spændende og kompetente mennesker i vores team - Alle med unikke fødevareprofiler, og vil derfor være med til at styrke vores handlekraft både lokalt, regionalt og nationalt.- Vi gentænker vores grundlag - Og bliver mere skarp på...

læs mere
9:00
Turen er desværre aflyst. En MADmekka-event med internationalt præg for nysgerrige, kvalitetsbevidste forbrugere og Terra Madre Nordic-delegerede. TERRA MADRE NORDIC – Field trip to Søtofte and Muld Denne bustur er en optakt til den første[...]
Ringsted og Holbæk - start og slut i Københavns Madhus
11:45
Et MADmekka inspirationsseminar med workshop for små og mellemstore fødevarevirksomheder. Underviser: Donna Sundbo, adjunkt (Professionshøjskolen Absalon).   Fødevaretrends nu og i fremtiden Mad. Vi snakker om det som aldrig før, vi ser mere tv om[...]
CPH Foodspace
maj 2 kl. 14:30 – maj 3 kl. 16:00
14:30
En MADmekka-studietur for sjællandske og skånske producenter og madhåndværkere*). Deltagerantal: ca. 20-30. Deltagerbetalingen er SEK 750 eller ca. DKK 550. Denne tur er den anden af fire, der finder sted inden sommerferien arrangeret af Nordisk[...]
Skåne/Österlen med start og slut på Hyllie St. (Malmö Arena)
15:30
Bogen “Det kulinariske spor” er færdig og det vil i den anledning glæde os at se fødevarefolk, landmænd, kokke og andre madtossede til release event på bogen. 15.30 Jesper Zeihlund fortæller på sin altid energiske[...]
Dragsholm Slot
15:00
Et MADmekka inspirationsseminar med workshops for mindre producenter samt øvrige interesserede fødevarevirksomheder. Vært og underviser: professor Jon Sundbo. Få dine fødevareprodukter ud til nye kundegrupper.  Stikord til dagen pr. 18. april. Opdatering følger: Hør hvad[...]
Roskilde Universitetet
0:00
Drikkevarer er hot. Microbryggerier og vinmarker pibler frem, ligesom forbrugerne efterspørger innovative alkoholholdige og sunde, alkoholfri drikkevarer i stor stil. NCLFs projektpartner Smaka på Skåne har været med til at skabe den skånske drikkevarestrategi for[...]
Skåne med overnatning
0:00
Drikkevarer er hot. Microbryggerier og vinmarker pibler frem, ligesom forbrugerne efterspørger innovative alkoholholdige og sunde, alkoholfri drikkevarer i stor stil. Anden del af en dobbelt MADmekka-studietur for sjællandske og skånske drikkevareproducenter foregår i Odsherred i[...]
Odsherred med overnatning
9:30
Et inspirationsseminar for projektets deltagere: små og mellemstore fødevarevirksomheder samt aktører på fødevareområdet.   Med gastronomien fremad! Dette er arbejdstitlen og idéer til indhold. Ret til ændringer forbeholdes. Stort seminar, der inspirerer og peger ind[...]
Nordisk Center for Lokale Fødevarer

HISTORIE & ORGANISATION

NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred kommune, og i januar 2016 blev der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommune om realisering af centret. For at sikre Triple Helix samarbejdet i den virkelige verden sidder både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter med i styregruppen og indgår derudover i en lang række meget praksisbaserede samarbejder og udviklingsprojekter.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer er funderet på Triple Helix modellen – (samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige) – som er en af de mest frugtbare veje til innovation og vækst. NCLF implementerer modellen på et meget praksisnært niveau og gør forskning og viden håndgribelig og relevant i forhold til den konkrete erhvervsudvikling, desuden udbygger vi modellen ved at inkludere en vigtig aktør nemlig uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, idet vi finder koblingen mellem uddannelse og praksis meget værdifuld ligesom faglig videndeling på tværs af vidensniveauer har vist sig at være af stor værdi for alle parter.

Vores egne erfaringer desuden tyder på, at en af de store barrierer for innovation og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder er manglende kobling mellem forskning og erhvervsliv, og NCLF går derfor ind og varetager denne brobyggerfunktion, der understøtter overførsel af forskningsresultater, metoder m.m. til erhvervsudvikling og entreprenørskab.

 

NCLF – STYREGRUPPE

 

  • Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, formand for styregruppen
  • Hans Møller Olsen, Formand for Lammefjordens Grønsagslaug
  • Henrik Nielsen, direktør for Restaurant Suri, Holbæk
  • Jon Sundbo, professor, Roskilde Universitet
  • Steffen Lund, direktør, EUC Nordvestsjælland
  • Claus Steen Madsen, Kommunaldirektør, Odsherred kommune
  • Thure Jørgensen, Odsherred kommune
  •  Jesper Zeihlund – Seniorrådgiver, Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Vores DNA er under revitalisering. Der kommer en ny og skarp version af vores DNA i nærmeste fremtid

NCLF arbejder for at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer med sporbar og troværdig identitet – Stedbundne ressourcer kan skabe vækst i landområder og være med til at udvikle en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtige fødevarer ikke kun om effektiv fordeling og udnyttelse af ressourcer og respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. Det handler også om at smag, kvalitet, social ansvarlighed og økonomi skal kunne bære.

En bæredygtig udvikling kræver nye måder at tænke, lære og arbejde sammen på – Samtidig skal der være større sammenhæng i og mellem fødevarernes værdikæder og uddannelser, tættere forbindelser mellem land og by og kontakt mellem producenter og forbrugere.

Nye og stærke tværgående broer  – Vi kobler viden og virkelighed, tænker i helheder og samler de bedste erfaringer og kræfter på området. Vi starter op i Nordvestsjælland. Men virksomheder, videninstitutioner og landområder i hele Norden vil også kunne bruge og få gavn af cases og metoder.

Katalysator for samlet udvikling af bæredygtige produkter og fødevaresystemer – Uddannelsesinstitutioner, forskere og virksomheder skal have mulighed for at udvikle og udforske nye produkter, systemer og markeder. Derfor etablerer vi en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber.

madmekka_16-9_510

Greater Copenhagen* – Fremtidens MADmekka

Forretningsudvikling for fødevareerhvervet, der giver nye vinkler på værdikæden fra jord til bord, fra land til by, fra producent til forbruger, griber trends, videndeler, styrker og udbygger netværk og markeder. Projektet tilbyder virksomhederne et overflødighedshorn af netværksmøder, seminarer og workshops, der er faciliteret af førende kræfter inden for erhvervsudvikling, fødevarer og gastronomi.

Læs mere om MADmekka |  Besøg Greater Copenhagen.

Partnere: Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet, FOOD Organisation of Denmark og Smaka på Skåne/Livsmedelsakademin.

diverse (9 of 18)

Et liv med mad gør dig glad

Handler om at udvikle og etablere et anderledes og nytænkende fagligt miljø for fødevarer og gastronomi, hvor der skabes tætte samarbejder og kobling mellem uddannelse og virksomheder, der blandt andet inviteres indenfor til fælles produktudvikling og videndeling.

Partnere: Hotel- & Restaurantskolen, NCLF & Odsherred Kommune.

diverse (16 of 18)

WasteTaste

Samarbejde om ny teknologi og forskning forvandler affald til nye fødevarer.
Producenter af frugt og grønt har en kæmpe overskudsproduktion hvert år. Ca. 100.000 tons spiseligt mad bliver i bedste fald brugt til kvægfoder og i værste fald smidt ud. Sammen med virksomheden WTT, Københavns og Aarhus Universitet og flere producenter går vi i WasteTaste-projektet nye veje og producerer innovative sunde produkter ud fra restprodukter, frasorterede grøntsager osv. Der bliver udviklet helt ny teknologi til bæredygtige produktioner i projektet.

Partnere: WTT, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og producenter på Lammefjorden.

_MG_7877

10. klasse fødevarelinje

Startskuddet er gået til etablering af et stærkt, tværfagligt uddannelsesmiljø. Nordens største brancheskole inden for hotel, restaurant og turisme går lokalt.
Efter sommerferien 2016 åbnede Hotel- og Restaurantskolen dørene til en 10. klasse fødevarelinje og et grundforløb i Fårevejle.
Næste sommer forventer vi at få følgeskab af EUX-uddannelsen som ernæringsassistent og EUC Roskildes grundforløb til de grønne uddannelser samme sted.

Partnere: Odsherred Kommune, Hotel- & Restaurantskolen og Roskilde Tekniske Skole.

 

Forprojekt for Det Nordiske Fødevarecenter

Forprojektets formål er at kvalificere og modne udvikling og etablering af Det Nordiske Fødevarecenter, DNF,
der forventes igangsat i 2016. Visionen 2025 er at blive et af ”Verdens førende udviklings- og videncenter indenfor lokale fødevarer”. Visionen skal udfolde det udviklingspotentiale, der ligger i Geopark Odsherreds stedbundne ressourcer, når disse anvendes som omdrejningspunkt for en bæredygtig udvikling med fokus på mangfoldighed, nicheproduktion, uddannelse, innovation, entreprenørskab og tværfaglige samarbejder.

Partnere: LAG Midt Nordvestsjælland og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Vores Adresse

Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Rådhusvej 75

DK – 4540 Fårevejle

MEDARBEJDERE

 

Jesper Zeihlund

Seniorrådgiver

jesper@nclf.dk

+45 51 93 53 63

Arendse Plesner

Projektleder

arendse@nclf.dk

+45 29 17 18 38

Linda Hinze

Praktisk kulinarisk rådgiver & kok

linda@nclf.dk

+45 22 11 03 23 

André Nielsen

Økonomi

andre@nclf.dk

+45 30 22 43 85

Hanne Kristiansen

Sekretær

hanne@nclf.dk

+45 51 81 09 84

Jon Sundbo

Professor – Business Administration & Innovation

jon@nclf.dk