NYHEDER & AKTIVITETER

Odsherred Vin Distrikt – Kommer Snart !

For få dage siden, havde NCLF på opfordring af Odsherred vinproducenter samlet interessenter, for at begynde en lang rejse - Nemlig at etablerer Danmarks første geografisk bestemte vindistrikt. Odsherreds Terroir er unik i forhold til Dansk vinproduktion - Det har man...

“Lokale Fødevarer i Gamle Dage”

Kragerup gods ved Ruds Vedby i Kalundborg kommune har igangsat et unikt initiativ, der bygger på godsets fortids kulinariske virke – Godsejer Birgitte Dinesen og hendes Mor har fremskaffet en stor mængde opskriftbøger og notes hæfter, hvor af noget af materialet kan...

Nyhedsbrev, forår/sommer 2017

NCLF-teamet. Fra venstre er det Linda Hinze, Jesper Zeihlund, Berit Nørgaard, André Nielsen og Jon Sundbo, og bag kameraet er det Arendse Plesner   Vi har så meget at fortælle om NCLF  For nyhedsbrevet som pdf med billeder, tryk her: NCLF Nyhedsbrev forår -...

MAD EXPERIMENTATIUM

Aktiviteter og tilbud til alle slags Fødevarevirksomheder

(Nogle er eksklusivt for virksomheder i Odsherred, Holbæk & Kalundborg)

En enestående mulighed

NCLF giver virksomheder en enestående mulighed for at spare tid, arbejde smartere og få mere forretning – Det er ganske gratis!

For at styrke handel med lokale fødevarer, som forbrugerne i stigende grad efterspørger, tilbyder NCLF 100 virksomheder 1 års gratis adgang til Fooducers digitale afsætningsplatform. Tilbuddet gælder for fødevarevirksomheder i Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommune. Først til mølle. Se mere  – NCLF giver dig en enestående mulighed for at spare tid

Fremtidens MadMekka

Er du Fødevareproducent eller anden madprofessionel, så har vi noget du muligvis har brug for.

Gastronomisk innovation –  Logistik – Madoplevelser –  Markedsforståelse – Netværk og samarbejde –  Trends – Videndeling

Se meget mere her MADmekka_folder og på vores kalender her – http://www.nclf.dk/kalender/

VORES DNA & VISION

NCLF arbejder for at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer med sporbar og troværdig identitet –

Stedbundne ressourcer kan skabe vækst i landområder og være med til at udvikle en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtige fødevarer ikke kun om effektiv fordeling og udnyttelse af ressourcer og respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. Det handler også om at smag, kvalitet, social ansvarlighed og økonomi skal kunne bære.

En bæredygtig udvikling kræver nye måder at tænke, lære og arbejde sammen på –

Samtidig skal der være større sammenhæng i og mellem fødevarernes værdikæder og uddannelser, tættere forbindelser mellem land og by og kontakt mellem producenter og forbrugere.

Nye og stærke tværgående broer  –

Vi kobler viden og virkelighed, tænker i helheder og samler de bedste erfaringer og kræfter på området. Vi starter op i Nordvestsjælland. Men virksomheder, videninstitutioner og landområder i hele Norden vil også kunne bruge og få gavn af cases og metoder.

Katalysator for samlet udvikling af bæredygtige produkter og fødevaresystemer –

Uddannelsesinstitutioner, forskere og virksomheder skal have mulighed for at udvikle og udforske nye produkter, systemer og markeder. Derfor etablerer vi en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber.

MAD EXPERIMENTARIET

MAD AKADEMIET

MAD UNIVERSET

– nye produkter, iværksætteri og arbejdsfælleskaber i innovative rammer

Aktiviteter i MadEksperimentariet er med til at fremme virksomhedernes forretningsudvikling, forædling, opskalering, distribution og eksport af lokale fødevarer. Her har virksomheder, iværksættere og entreprenører mulighed for at udvikle og afprøve ideer, processer og teknologi. Fra produktudvikling og nyanvendelse til restproduktion og spin-off-virksomhed.

I MadAkademiet bliver viden og praksis bragt sammen i nytænkende uddannelsestilbud, og uddannelser uden for området bliver forbundet til de landlige ressourcer og lokale virksomheder. Her kan studerende, madprofessionelle og forskere få praksisnær viden og få kompetencer på området, fordi videndeling, læring og kompetenceudvikling sker i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og virksomheder. Fra grundskole og universitet til landbrug og gastronomi.

– læring, leg og oplevelser på land og i by

Oplevelser og ny viden om de stedbundne ressourcer og lokale fødevarer i MadUniverset er med til at involvere og engagere forbrugerne i lokal mad og skabe nye markeder. Her kan lokalbefolkning, byboere og turister opleve, købe og lære om de lokale fødevarer på landet og i byen. Det kan fx være på markeder og naturvandringer, i fælleskøkkener og køkkenhaver i Geoparken og under madlavning og højskoleophold.

HISTORIE

NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred kommune, og i januar 2016 blev der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommune om realisering af centret. For at sikre Triple Helix samarbejdet i den virkelige verden sidder både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter med i styregruppen og indgår derudover i en lang række meget praksisbaserede samarbejder og udviklingsprojekter.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer er funderet på Triple Helix modellen – (samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige)som er en af de mest frugtbare veje til innovation og vækst. NCLF implementerer modellen på et meget praksisnært niveau og gør forskning og viden håndgribelig og relevant i forhold til den konkrete erhvervsudvikling, desuden udbygger vi modellen ved at inkludere en vigtig aktør nemlig uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, idet vi finder koblingen mellem uddannelse og praksis meget værdifuld ligesom faglig videndeling på tværs af vidensniveauer har vist sig at være af stor værdi for alle parter.

Vores egne erfaringer desuden tyder på, at en af de store barrierer for innovation og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder er manglende kobling mellem forskning og erhvervsliv, og NCLF går derfor ind og varetager denne brobyggerfunktion, der understøtter overførsel af forskningsresultater, metoder m.m. til erhvervsudvikling og entreprenørskab.

NCLF - Styregruppe

For økonomiudvalget i de tre kommuner Odsherred, Holbæk og Kalundborg:

  • Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, formand for styregruppen
  • Søren Kjærsgaard, borgmester i Holbæk
  • Martin Damm, borgmester i Kalundborg

For virksomhederne i de tre kommuner i Odsherred, Holbæk og Kalundborg:

  • Hans Møller Olsen, formand for Lammefjordens Grønsagslaug og Lars Vedsmand, Bestyrelsesformand for Odsherred Erhvervsråd
  • Henrik Nielsen direktør for Restaurant Suri i Holbæk
  • Peter Mejnertsen fra Mejnerts Mølle i Kalundborg

 Øvrige repræsentanter:

  • Forskningsinstitutionerne v. Jon Sundbo professor på Roskilde Universitet
  • Uddannelsesinstitutionerne v. Søren Kühlwein Kristiansen, direktør for Hotel- & Restaurantskolen Kbh
  • Kommunernes administrative ledelse v. Rie Perry, kommunaldirektør i Odsherred kommune
  • Nordisk Center for Lokale Fødevarer v. Berit Nørgaard Olesen, leder af NCLF

Vores Adresse

Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Rådhusvej 75

DK – 4540 Fårevejle

MEDARBEJDERE

Berit Nørgaard

Leder

berit@nclf.dk

Phone +45 60 73 22 11

Arendse Plesner

Projektleder

arendse@nclf.dk

Phone: +45 29 17 18 38

Jesper Zeihlund

Senior Rådgiver

jesper@nclf.dk

Phone +45 51 93 53 63

André Nielsen

Økonomi

andre@nclf.dk

Phone: +45 30 22 43 85

Jon Sundbo

Professor – Business Administration & Innovation

jon@nclf.dk

Hanne Kristiansen

Sekretær

hanne@nclf.dk

Phone +45 51 81 09 84