NYHEDER & AKTIVITETER

Ildsjæl og stifer takker af

Efter nogle spændende år med masser af engagement i Odsherred Kommune og etablering af Nordisk Center for Lokale Fødevarer har NCLFs leder, Berit Nørgaard Olesen, fra nytår søgt nye græsgange. Derfor inviterer hun og NCLF til afskedsreception i Fårevejle den 8. januar...

læs mere

Fremtidens Madproffer – 2040

NCLF har taget initiativ til at samle unge, der er beskæftiget i fødevarebranchen - vores agenda er at være fremsynet, og det er absolut forbudt i dette forum, at begynde med at lægge begrænsninger på hvordan vi skal gribe fremtiden an. Vi havde vores først...

læs mere

Hvor er der grøde?

Ny artikel af professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, november 2017. HVOR ER DER GRØDE? Hvad fødevarevirksomheder kan gøre for at udnytte potentialerne. Hvor er der grøde i fødevareerhvervene i Region Sjælland? Kan fødevarerelaterede virksomheder hoppe med på...

læs mere

MAD EXPERIMENTATIUM

Aktiviteter og tilbud til alle slags Fødevarevirksomheder

(Nogle er eksklusivt for virksomheder i Odsherred, Holbæk & Kalundborg)

En enestående mulighed

NCLF giver virksomheder en enestående mulighed for at spare tid, arbejde smartere og få mere forretning – Det er ganske gratis!

For at styrke handel med lokale fødevarer, som forbrugerne i stigende grad efterspørger, tilbyder NCLF 100 virksomheder 1 års gratis adgang til Fooducers afsætningsplatform. Tilbuddet gælder for fødevarevirksomheder i Odsherred, Kalundborg og Holbæk Kommune. Først til mølle. Se mere  – NCLF giver dig en enestående mulighed for at spare tid

Fremtidens MadMekka

Er du Fødevareproducent eller anden madprofessionel, så har vi noget du muligvis har brug for: Gastronomisk innovation – Logistik – Madoplevelser – Markedsforståelse – Netværk og samarbejde – Trends – Videndeling

Læs mere om MADmekka – hent MADmekka_folder og tjek kalender

VORES DNA & VISION

NCLF arbejder for at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer med sporbar og troværdig identitet –

Stedbundne ressourcer kan skabe vækst i landområder og være med til at udvikle en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtige fødevarer ikke kun om effektiv fordeling og udnyttelse af ressourcer og respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. Det handler også om at smag, kvalitet, social ansvarlighed og økonomi skal kunne bære.

En bæredygtig udvikling kræver nye måder at tænke, lære og arbejde sammen på –

Samtidig skal der være større sammenhæng i og mellem fødevarernes værdikæder og uddannelser, tættere forbindelser mellem land og by og kontakt mellem producenter og forbrugere.

Nye og stærke tværgående broer  –

Vi kobler viden og virkelighed, tænker i helheder og samler de bedste erfaringer og kræfter på området. Vi starter op i Nordvestsjælland. Men virksomheder, videninstitutioner og landområder i hele Norden vil også kunne bruge og få gavn af cases og metoder.

Katalysator for samlet udvikling af bæredygtige produkter og fødevaresystemer –

Uddannelsesinstitutioner, forskere og virksomheder skal have mulighed for at udvikle og udforske nye produkter, systemer og markeder. Derfor etablerer vi en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber.

MADakademiet

Uddannelse | Vidensopbygning | Forskning

I MADakademiet bliver viden og praksis bragt sammen i nytænkende uddannelsestilbud, og uddannelser uden for området bliver forbundet til de landlige ressourcer og lokale virksomheder. Her kan studerende, madprofessionelle og forskere få praksisnær viden og få kompetencer på området, fordi videndeling, læring og kompetenceudvikling sker i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og virksomheder. Fra grundskole og universitet til landbrug og gastronomi.

MADexperimentariet

Innovation | Virksomhedsudvikling | Iværksætteri

Aktiviteter i MADexperimentariet er med til at fremme virksomhedernes forretningsudvikling, forædling, opskalering, distribution og eksport af lokale fødevarer. Her har virksomheder, iværksættere og entreprenører mulighed for at udvikle og afprøve ideer, processer og teknologi. Fra produktudvikling og nyanvendelse til restproduktion og spin-off-virksomhed.

MADuniverset

Brugernære fødevare- og måltidsoplevelser

Oplevelser og ny viden om de stedbundne ressourcer og lokale fødevarer i MADuniverset er med til at involvere og engagere forbrugerne i lokal mad og skabe nye markeder. Her kan lokalbefolkning, byboere og turister opleve, købe og lære om de lokale fødevarer på landet og i byen. Det kan fx være på markeder og naturvandringer, i fælleskøkkener og køkkenhaver i Geopark Odsherred og under madlavning og højskoleophold.