Vores DNA

NCLF arbejder for at fremme kvalitet, bæredygtighed og fødevarer med sporbar og troværdig identitet – Stedbundne ressourcer kan skabe vækst i landområder og være med til at udvikle en bæredygtig fremtid. For os handler bæredygtige fødevarer ikke kun om effektiv fordeling og udnyttelse af ressourcer og respekt for natur, miljø og dyrevelfærd. Det handler også om at smag, kvalitet, social ansvarlighed og økonomi skal kunne bære.

En bæredygtig udvikling kræver nye måder at tænke, lære og arbejde sammen på – Samtidig skal der være større sammenhæng i og mellem fødevarernes værdikæder og uddannelser, tættere forbindelser mellem land og by og kontakt mellem producenter og forbrugere.

Nye og stærke tværgående broer  – Vi kobler viden og virkelighed, tænker i helheder og samler de bedste erfaringer og kræfter på området. Vi starter op i Nordvestsjælland. Men virksomheder, videninstitutioner og landområder i hele Norden vil også kunne bruge og få gavn af cases og metoder.

Katalysator for samlet udvikling af bæredygtige produkter og fødevaresystemer – Uddannelsesinstitutioner, forskere og virksomheder skal have mulighed for at udvikle og udforske nye produkter, systemer og markeder. Derfor etablerer vi en platform med innovative udviklings- og læringsmiljøer med plads til samarbejde og arbejdsfællesskaber.

MADakademiet

Uddannelse  |  Vidensopbygning  |  Forskning

I MADakademiet bliver viden og praksis bragt sammen i nytænkende uddannelsestilbud, og uddannelser uden for området bliver forbundet til de landlige ressourcer og lokale virksomheder. Her kan studerende, madprofessionelle og forskere få praksisnær viden og få kompetencer på området, fordi videndeling, læring og kompetenceudvikling sker i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner, vidensmiljøer og virksomheder. Fra grundskole og universitet til landbrug og gastronomi.

MADexperimentariet

Innovation  |  Virksomhedsudvikling  |  Iværksætteri

Aktiviteter i MADexperimentariet er med til at fremme virksomhedernes forretningsudvikling, forædling, opskalering, distribution og eksport af lokale fødevarer. Her har virksomheder, iværksættere og entreprenører mulighed for at udvikle og afprøve ideer, processer og teknologi. Fra produktudvikling og nyanvendelse til restproduktion og spin-off-virksomhed.

MADuniverset

Brugernære fødevare- og måltidsoplevelser

Oplevelser og ny viden om de stedbundne ressourcer og lokale fødevarer i MADuniverset er med til at involvere og engagere forbrugerne i lokal mad og skabe nye markeder. Her kan lokalbefolkning, byboere og turister opleve, købe og lære om de lokale fødevarer på landet og i byen. Det kan fx være på markeder og naturvandringer, i fælleskøkkener og køkkenhaver i Geopark Odsherred og under madlavning og højskoleophold.