Landmand versus Forbruger – NCLF´s viden gør en forskel for kommende landmænd !

NCLF har en vision, der blandt andet omhandler, at koble fødevareerhvervet på tværs af faggrænser.

Vores metier, er generelt den sidste del af værdikæden – Den der er tæt på forbrugerne, den der blandt handler om oplevelses økonomi. Derfor er det en meget stor glæde for os, at vi nu gennem snart 2 år har ydet denne støtte til Dalum landbrugsskole i forbindelse med deres Agraøkonom studerende.

Det er ud fra vores synspunkt særdeles vigtigt, at vi generelt som samfund gør så meget som muligt, for at få en tværfaglig dialog, hvor landmanden får indblik i slut brugeren/kunden  og ikke mindst landbruget får mulighed for at give et billede af deres faglighed.

Det er ikke nogen hemmelighed, at landbruget til tider har lidt udfordringer med at fange den positive side, fra hovedsagelig den urbane befolkning – Det er selvfølgelig en udfordring på mange niveauer, og som skal tages med stor alvor. I NCLF mener vi at man blandt andet ved hjælp af oplevelsesøkonomien grundprincipper, kan komme dette problem til livs – eller det kan i hvert tilfælde rykke gevaldigt i den positive retning.

Derfor ser vi det som et stort privilegie at have fået den plads, der  både teoretisk og helt lavpraktisk kan skabe et tættere forhold til i hvert tilfælde den kommende generation af landmænd ( kvinder )

Dalum har hvert år en innovationsuge hvor vi i slutningen af januar for andet år i træk skal bidrage med viden, oplæg og innovations workshops for de studerende.

Vi har helt klart en forventning at interessen for dette område, vil sprede sig i den kommende tid, og er selvfølgelig klar på at bidrage, hvor det end er i Danmark

NCLF støtter praktisk op om “Terra Madre Nordic”

Fantastiske ildsjæle har lagt et gevaldigt stort stykke arbejde i at få arrangeret en fælles skandinavisk fødevare event og netværks arrangement for håndværkbaserede kvalitets fødevarer – Et initiativ, der har sin begyndelse i Slow Food regi, og som dermed allerede har nogle grundlæggende spilleregler.

NCLF støtter op om arrangementet med ( Wo) Mann power og vil selvfølgelig sætte vores viden og netværk til rådighed.

“Ideen i arrangementet ligger i tråd med vores vision, om at fremme håndværket om lokale kvalitets fødevarer og  netop sådanne meget lavpraktisk orienterede aktiviteter rykker gevaldigt og har enorm effekt for at fremme en sag – Samt er det jo en selvfølgelighed at vi bakker om om projektet, idet vi jo hedder Nordisk og så videre.  Ildsjæle og fagfolk, der har et fælles mål kan hvis de har en fysisk platform, som eksempelvis dette arrangement udrette mirakler, og ofte er det netop i sådanne fora, at fremtiden genialiteten opstår, slutter Jesper Zeihlund fra NCLF

Se mere på linket her – Terra Madre Nordic – Slow Food

Fremtidens Madproffer – 2040

NCLF har taget initiativ til at samle unge, der er beskæftiget i fødevarebranchen – vores agenda er at være fremsynet, og det er absolut forbudt i dette forum, at begynde med at lægge begrænsninger på hvordan vi skal gribe fremtiden an. (mere…)

Hvor er der grøde?

Ny artikel af professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, november 2017.

HVOR ER DER GRØDE?

Hvad fødevarevirksomheder kan gøre for at udnytte potentialerne.

Hvor er der grøde i fødevareerhvervene i Region Sjælland? Kan fødevarerelaterede virksomheder hoppe med på vognen? Det kan en rapport fra projektet ”Greater Copenhagen – fremtidens MADmekka” svare på.

De spirende områder.

Region Sjællands egne analyser samt eksperter peger på følgende fødevarerelaterede områder som spirende:
Eksisterende brancher:
• Landbrugsteknik (landbrugsmaskiner, redskaber m.v.)
• Ingredienser
• Frugt- og grøntavl
• Slik
• Engroshandel
Nye innovative brancher:
• Drikkevarer, især vin, spiritus og ikke-alkoholiske frugtdrikke
• Ost og specialmejeriprodukter
• Vegetabilsk havproduktion
• Babymad
Vækstpotentialerne skal nok findes blandt den innovative del af de mindre virksomheder. Her peges især på de gastronomiske primærproducenter, som samtidig går længere op i værdikæden gennem industriel forarbejdning, distribution og salg. Som eksempler kan nævnes Knuthenlund og Frederiksdal Kirsebærvin på Lolland samt Dansk Tang og Rørvig Dessert i Odsherred.

Andre eksperter peger på, at vækstpotentialerne er knyttet til store udviklingstræk, nemlig økologi og lokal mad.

Kobling af land og by nævnes også af eksperter som et vækstområde, hvor Region Sjælland har fordel i forhold til andre danske regioner i nærheden til hovedstaden. Selvom der kan peges på spirende områder med vækstmuligheder, ligger Region Sjælland generelt mindre godt end andre danske regioner for vækstpotentiale i fødevareerhvervet. Derfor skal der arbejdes hårdt for at konkurrere med fødevarevirksomheder i det øvrige Danmark.

Hvad virksomheder kan gøre for at udnytte potentialerne.

• Tænk i hele værdikæder.
Det er generelt frugtbart for virksomhederne at lave samarbejder med leverandørerne før dem selv i værdikæden og med aftagerne efter dem selv. Avancerede fødevareproducenter kan f.eks. få stor hjælp til marketing og innovation gennem aftaler med restauranter eller supermarkedskæder.

• Opskaler.
Hvis en virksomhed skal vokse, er det nødvendigt at øge produktionen, antallet af ansatte og graden af professionalisme. Virksomheden skal ud på et større marked, evt. eksportmarkedet, og gøre sig kendt. Det fører til en større standardisering af produkterne, som skal balanceres med innovation og gastronomisk kvalitet for at bevare sin værdi for brugerne.

• Tilføj en oplevelsesdimension.
Oplevelser omkring fødevareprodukterne sælger – også selvom det er standardprodukter. Virksomhederne kan også tænke oplevelse i forbindelse med turisme, f.eks. gårdbutikker, festivaler, besøg på produktionsstedet m.m.

Måske ligger de største muligheder for Region Sjællands mindre virksomheder på fødevareområdet i nærheden til det store københavnske marked og i at fokusere på lokal mad.

Find en printvenlig version af artiklen her: Hvor er der grøde?

Artiklen er baseret på rapporten ”Regionale styrkepositioner for Region Sjælland på fødevareområdet”. Find den her: http://cof.ruc.dk/cof/data/uploads/rapport.pdf

 

Invitation Til Odsherred & Omegns Unge Fødevarer professionelle

NCLF inviterer til Netværksdag – For Unge fødevareprofessionelle i Odsherred

TEMA:

Hvordan ser Fødevareerhvervet i 2040 ud  – Odsherred som kulinarisk supermagt – Kort sagt – Hvordan ser jeres erhverv ud om lidt over 20 år ?

Hvis du er ung og på en eller anden måde arbejde med fødevarer, vil vi gerne invitere dig til netværksmøde, hvor du kan møde andre unge der er beskæftiget inde for fødevareerhvervet – (mere…)