Vi er igang med at gentænke NCLF

Der kommer inden længe en række meget spændende og kompetente mennesker i vores team. Alle har de unikke fødevareprofiler, og vil derfor være med til at styrke vores handlekraft både lokalt, regionalt og nationalt..

(mere…)

Nyhedsbrev, forår/sommer 2017

NCLF-teamet. Fra venstre er det Linda Hinze, Jesper Zeihlund, Berit Nørgaard, André Nielsen og Jon Sundbo, og bag kameraet er det Arendse Plesner

 

Vi har så meget at fortælle om NCLF 

For nyhedsbrevet som pdf med billeder, tryk her: NCLF Nyhedsbrev forår – sommer 2017. For ren tekstversion, så også google kan læse med, fortsæt her:

Du sidder nu med fjerde udgave af nyhedsbrevet fra Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF). Omfanget af nyhedsbrevet vidner om, hvor meget der sker og er sket i foråret 2017.

Vi i de tre samarbejdskommuner er glade for den positive udvikling, som fødevarecentret er i, og vi er rigtig glade for at have fået nye engagerede samarbejdspartnere lokalt i form af EUC NordVest og nationalt blandt andet Seges (Landbrug Fødevarers videncenter), Dalum landbrugsskole, Københavns Madhus og Cph Foodspace.

Nye uddannelser

Fra august 2017 vil der blive udbudt mindst to nye uddannelsesretninger med fokus på fødevarer og mad i Fårevejle, og det ser vi meget frem til.

Vi oplever nemlig stor interesse for de nye uddannelsesmuligheder på fødevareområdet i Fårevejle fra både elever, forældre, lærere, UU-vejledere og skoleledere. Og den store opbakning til 10. klasse Mad og det nye grundforløb indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser vidner om, at satsningen på etablering af fødevarerelaterede uddannelser er rigtig.

Tilfredse virksomheder

Det er også dejligt at fornemme, at virksomhederne bruger os og udtrykker tilfredshed over den sparring, de får og ofte vælger at deltage i en eller flere af de workshops og seminarer, der har kørt hen over foråret i regi af Greater Copenhagen – Fremtidens madmekka.

Flere projektmidler til NCLF

Allerede i efteråret kunne vi fortælle, at det var lykkes for hele Nordvestsjælland at være med til at sætte dagsordenen for udviklingen i Greater Copenhagen, idet NCLF er leadpartner på det første Greater Copenhagen-projekt hos Region Sjælland. Disse projektmidler giver os mulighed for at gennemføre en lang række spændende virksomhedsrettede aktiviteter som workshops, seminarer, kurser i idegenerering og branding, netværksmøder vedrørende afsætning.

I april 2017 er NCLF desuden kommet med i endnu et spændende projektsamarbejde i regi af Greater Copenhagen, idet vi er med i projektet ”Den kreative og kompetente madscene – vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche”, et projekt støttet af Region Hovedstaden og den Europæiske Socialfond, hvor vi kan være med til at koble by og land og skabe sammenhæng og fælles udvikling i værdikæden.

NCLF med i Fødevarepolitisk netværk

NCLF indgår som medlem i et spændende fødevarepolitisk netværk igangsat og faciliteret af Altinget på Christiansborg. Netværket er meget bredt sammensat og giver et godt billede af mangfoldigheden og de snitflader, der findes indenfor fødevarer i Danmark. Oplægsholderne har oftest været folketingspolitikere eller topembedsmænd, og deltagelsen i netværket har derfor givet et spændende og brugbart indblik i, hvad der rører sig indenfor fødevareområdet både lokalt og nationalt.

Lokale fødevarer er kommet for at blive

Når vi ser fremad, står det klart, at de lokale fødevarer for alvor vil sætte sit præg på de kommende år, og vi oplever stor interesse for de af vores aktiviteter, hvor vi på en meget konkret måde kobler producenter og aftagere og skaber nye forbindelser mellem by og land og mellem jord og bord.

Fødevareområdet er en styrkeposition i hele Nordvestsjælland, og NCLF arbejder hele tiden med dette for øje, så vi sammen kan være med til at sikre både uddannelse, vækst og arbejdspladser.

Internationale samarbejder i sigte

NCLF har takket være midler fra LAG Midt-Nordvestsjælland haft mulighed for at besøge såvel Det Gastronomiske Universitet i Piemonte og Videnscentret Alicia Foundation i Katalonien. Begge besøg var meget inspirerende og vi håber, at vi har lagt kimen til et fremtidigt samarbejde, som vi venter os meget af.

Da vi efterhånden er nogle stykker, der arbejder i NCLF, har vi valgt at bringe en anderledes oversigt over teamet i NCLF – et team sammensat af mange forskellige kompetencer og personligheder.

God læsning og god sommer fra alle os i NCLF.

Berit Nørgaard

Leder af Nordisk Center for Lokale Fødevarer

 


MADEKSPERIMENTARIET

Indsatser ift. virksomhedsrettet innovation, virksomhedsudvikling og iværksætteri:

 

Morgen Netværksmøde også kaldet ”Åbent køkken på NCLF”

Samarbejde og relationer skaber de geniale ideer – Det har vi tænkt os at bruge aktivt for alle Nordvestsjællands virksomheder. Vi gør det helt lavpraktisk sådan, at vi hver den første mandag morgen i måneden åbner dørene for virksomheder – både de etablerede og iværksættere. NCLF har en stor viden og netværk i sig selv, som vi selvfølgelig altid er klar til at stille til rådighed på morgenmøderne.

Vi har i foråret afholdt vores første ”Åbent Køkken” i vores store samtalekøkken i Fårevejle. Her inviterede vi alle fødevarevirksomheder med interesse i at høre om mulige finansieringsformer til at komme forbi NCLF.

Vi fortalte blandt andet om de forskellige finansieringsmuligheder og diskuterede mulighederne for funding – blandt andet ved hjælp af LAG-midler og regionale fonde.

Blandt de kommende emner bliver blandt andet et oplæg om trends og tendenser indenfor fødevarer og et om eksportmuligheder.

Fooducer: Få gratis adgang til en anderledes afsætnings- og brandingplatform

Fooducer er målrettet til B2B-salg og rummer en masse datamuligheder, som er nødvendig for at afsætte til blandt andet detail og grossister.

Vi har i NCLF indgået en aftale med Fooducer, der er en afsætningsplatform for kvalitetsfødevarer. Vi tilbyder dermed de første 100 virksomheder beliggende i Kalundborg, Holbæk og Odsherred et års gratis medlemskab af Fooducer for dermed at fremme kendskabet til og skabe afsætning for Nordvestsjællands lokale fødevarer. Pt. har knap 30 virksomheder benyttet sig af tilbuddet og har oprettet sig på platformen.

Vi har i den sammenhæng en sideløbende dialog med en ny lokal distributionsvirksomhed Luft under vingerne om at kunne varetage distribution af fødevarer i de tre kommuner. Luft under vingerne er også oprettet på Fooducer, og vi forventer at de vil kunne agere bindeled mellem den virtuelle platform og den praktiske verden.

Odsherred kommune er ligeledes ved at undersøge, om Fooducer vil kunne bruges som indkøbsportal af de offentlige køkkener, når de fremover skal indkøbe lokale fødevarer, og lykkes det at finde en brugbar løsning på logistikken, vil denne løsning også kunne bruges af andre kommuner. Se mere på www.fooducer.com

 

Vil du som virksomhed have adgang til det nordsjællandske marked?

I NCLF er vi pt. i dialog med Fooducer (se ovenfor) om at afholde et netværksarrangement for interesserede nordvestsjællandske virksomheder.

Arrangementet skal inspirere og hjælpe lokale virksomheder til at blive klogere på afsætning til de detailhandelsbutikker, der målrettet arbejder med at tilbyde kunderne kvalitetsvarer fra mindre, lokale producenter. Her får deltagerne mulighed for at møde såvel indkøbere som afdelingsansvarlige og høre om, hvilke krav butikkerne stiller, når de udvikler nye koncepter og udvælger producenter og leverandører.

Vi forventer at afholde arrangementet hos Købmand Dahlgaard i Hørsholm. Invitation til virksomhederne følger.

 

På vej mod Danmarks første vindistrikt

NCLF har sammen med områdets mest fremmelige vinproducenter taget initiativ til at udvikle Sejerøbugtens potentiale for vinproduktion. I den forbindelse vil vi i løbet af 2017 udvikle en strategi for området.

NCLF laver i samarbejde med Ørnberg Vin, Vejrhøj Vin samt Dragsholm Slot de indledende tiltag til at få området kendt som Nordens foretrukne vindistrikt. Arbejdet involverer derudover geologiske kompetencer som Geopark Odsherred bidrager med.

Der vil løbende blive inddraget flere erhvervspartere i initiativet, der har direkte indflydelse på Odsherred Vindistrikts fremdrift.

 

Danish Seaweed Organization har fået hjemsted hos NCLF

Dansk Tang har sammen en række andre producenter, forskere og andre tang interesserede stiftet en ny dansk brancheorganisation for tang. Organisationen skal bl.a. markedsføre dansk tang herhjemme og i udlandet og samtidig støtte netværksdannelse og afsætning. Simon Marcussen fra Dansk Tang er blevet direktør i Danish Seaweed Organization (DSO). NCLF har budt organisationen velkommen og lægger hus til møder i DSO.

Rest til ressourcekonference – Dansk symbiosecenter

Den 29. maj skulle der være afholdt en spændende konference om SMV’er i regi af projektet Rest til Ressource. Det var Dansk Symbiosecenter, der stod bag arrangementet, og NCLF var i den sammenhæng blevet spurgt, om vi ville være tovholder på et spor om lokale fødevarer som bæredygtig forretning – en forespørgsel, vi selvfølgelig takkede ja til. Konferencen blev desværre aflyst, men vi håber, at vi også fremover vil få mulighed for at samarbejde med Symbiosecentret om deres mange spændende indsatser.

 

Madmarked på Holbæk havn

NCLF er sammen med Holbæk kommune og Henrik Nielsen indehaver af Restaurant Suri på Holbæk Havn med i udviklingen af et nyt spændende madmarked, der til foråret 2017 vil fylde pladsen mellem Restaurant Suri og Maskinværkstedet i Holbæk med lokale fødevarer, masser af kokkekunst, dygtige madelever og besøgende fra både lokalområdet og udefra.

 

Greater Copenhagen: Fremtidens Madmekka – masser af virksomhedsrettede aktiviteter og tilbud

NCLF er tovholder på fødevaredelen af det store projekt Greater Copenhagen, som er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige.

Projektet, der er støttet af Region Sjælland, har fuld fart på og der er allerede gennemført en lang række seminarer, workshops og andre spændende og velbesøgte aktiviteter for fødevarevirksomheder fra hele Sjælland. Arendse Plesner er NCLFs projektleder og kan kontaktes, hvis man ønsker at vide mere om fremtidens madmekka. Henover foråret er der afholdt mere end 8 virksomhedsarrangementer og nedenfor er enkelte af dem beskrevet mere indgående i fald der er nogle af de sjællandske virksomheder, der har lyst at deltage i de fremtidige tilbud.

Til vores store glæde er der allerede pænt mange af de nordvestsjællandske virksomheder, der har deltaget i flere af projektaktiviteterne, og vi kan se, at en del deltager i flere forskellige aktiviteter og der igennem både får nye kompetencer og nye relationer på tværs af kommunegrænserne.

GC aktivitet; Gastronomisk innovationsforløb ved FOOD organisation of Denmark

Fire fødevareproducenter var mødt op med så forskellige produkter som mjød, fermenterede grøntsager, æblemarmelader og chufa, også kendt som jordmandler. Her skulle de nu have masser af ideer med hjem i samarbejde med landsholdskokken Mark Veberbak Hansen

Ideen med gastro-innovationsforløbene er, at virksomhederne skal se, hvad deres produkter kan bruges til, når de bliver udsat for kreative ideer og viden om gourmetmadlavning – i denne omgang fra en landsholdskok.

Denne workshop var den første af tre planlagte gastro-workshops, som FOOD sammen med NCLF gennemfører i regi af Greater Copenhagen-projektet.

GC aktivitet; Seminar om Emballagens betydning ved NCLF

Forsker Jesper Clement var på hjemmebane, da han i april fortalte en gruppe interesserede virksomheder om sin forskning i eyetracking, og om hvordan forbrugere på en tredjedel sekund på baggrund af en vares emballage afgør, om de vil se nærmere på en vare – og efterfølgende, om den skal puttes i indkøbskurven, en beslutning, der typisk tager 2 sekunder pr. vare.

Det oplagte foredrag gjorde det klart, at man som virksomhed ikke har lang tid at lade sin etiket arbejde i, når forbrugerne i mere eller mindre skarpt trav lader øjet feje hen over hyldemeter efter hyldemeter af udbudte varer.

GC aktivitet; Afsætningsseminar ved FOOD Organisation of Denmark

Coop-seminaret bød på en række talere, der fra mange vinkler kastede lys over mekanismerne bag det at levere dagligvarer til 1 mio. danske kunder dagligt. Der skal nogle enheder og noget logistik til, fødevaresikkerheden skal være i top, og det er vigtigt at holde øje med trends og tendenser i et skiftende marked, hvor konkurrencen er benhård. Der deltog knap 60 deltagere på denne dag.

GC aktivitet; Workshop i Autentisk markedsføring ved NCLF

NCLF afholdt 18. maj et velbesøgt inspirationsseminar og efterfølgende workshop om autentisk markedsføring. Dagens oplægsholder var serieiværksætteren Jonathan Löw, der med stort engagement inddrog de deltagende virksomheder og gjorde dem klogere på, hvordan de differentierer sig på et konkurrencefyldt marked.

Brands med succes er også brands, der tør være mere menneskelige. Opfordringen til virksomhederne gik på at skabe oprigtig tillid og begejstring for deres produkter hos aftagerne.

Læs mere om seminaret: https://lnkd.in/g_bRSQX

 

NCLF i virksomhedspraktik

Jesper Zeihlund fra NCLF valgte i foråret at tage på en række selvvalgte praktikophold hos forskellige virksomheder, der arbejder med lokale fødevarer. Det gjorde han for at blive klogere på de virksomheder, vi arbejder tæt sammen med,

Første stop var hos en mælkeproducent, der fornylig har udviklet en såkaldt ”Hømælk” Jesper startede kl 5 morgen i stalden og senere på dagen nåede han at besøge dem, der nu producerer hømælks-ost. Efterfølgende blev det til en dag hos Mejnerts Mølle i Kalundborg, hvor hele familien Mejnertsen tog godt imod Jesper og indviede ham i både produktion og salg. Nogle dage senere tog han en tur med producenterne på Lammefjorden.

Praktikken er et godt eksempel på, hvordan vi i NCLF arbejder i det daglige, hvor vi sætter vores viden og erfaring i spil på et praktisk, jordnært plan.

Besøg af VækstForum Sjælland

Etableringen af NCLF som samlende kraftcenter for regionens fødevareerhverv har vakt bred interesse. Det resulterede i at Vækstforum Sjælland på eget initiativ kom på besøg i Fårevejle for at høre mere om det arbejde, vi går og laver.

Under besøget præsenterede vi vores vision med Nordisk Center for Lokale Fødevarer, og vi fortalte om de mange resultater, vi allerede har opnået. Her præsenterede vi NCLF som en ny regional samarbejdspartner og videns organisation, der også fremover vil kunne udvikle stærke regionale satsninger i samarbejde med Region Sjælland til glæde for de lokale fødevarevirksomheder og regionens unge.

Deltagerne i besøget fik også lejlighed til at møde den nyetablerede og innovative vækstvirksomhed Dansk Tang samt den prisvindende vinproducent Niels Esbjerg fra Ørnbjerg Vin. Region Sjællands vækstforum fik dermed et grundigt indblik i områdets store udviklingspotentiale og det enestående terroir.

 

Dialog og sparring med Odsherred Erhvervsforum

NCLF har haft flere positive møder med repræsentanter for det nyetablerede Odsherred Erhvervsforum. Vi har blandt andet udvekslet viden og erfaringer og bidraget med sparring ift. nogle af tovholderne for en række af de indsatsområder indenfor fødevarer, som Odsherred Erhvervsforum pt. undersøger og analyserer.

Det er planen, at NCLF og Erhvervsforum mødes igen i august for at finde frem til hvilke tiltag og initiativer, der bedst understøtter og tilgodeser de lokale fødevarevirksomheder.

Oplæg for bestyrelsen for GUDP (Grønne udviklings- og demonstrationsprojekter)

NCLFs viden om lokale fødevarer og nicheproduktion er ved at være anerkendt i brede kredse og NCLF blev derfor brugt til at give input til den fremtidige strategi for de grønne udviklings- og demonstrationsprojekter. Vi har bistået med kortlægning og potentialevurdering af området for ‘lokale fødevarer og nicheprodukter’ for Bestyrelsen for Grønne Demonstrations- og Udviklingsprojekter (GUDP), der hører under Miljø og fødevareministeriet, og som uddeler lige under 200 mio. kr. årligt.

NCLF bidrog med oplæg og efterfølgende debat ved bestyrelsens seminar. Bestyrelsen tager senere stilling til de konkrete tiltag i forhold til deres indsats for lokale fødevarer og nicheprodukter.

 

NCLF får jord under neglene i geoparkens besøgsmark

Linda Hinze, vores arbejdsomme virksomhedspraktikant og Jesper Zeihlund har i flere omgange været ude og hjælpe med at sætte løg, asparges og meget andet sammen med de ansvarlige Lammefjords-landmænd.

Det giver en rigtig god fornemmelse for produktion og sæsoner og er et meget håndgribeligt eksempel på konkretisering af tanken fra jord til bord.

 

Greater Copenhagen Cluster Summit 2017

NCLF var som leadpartner på Greater Copenhagen – fremtidens madmekka, inviteret til at holde oplæg på den første internationale clusterkonference, der fandt sted på Københavns Rådhus den 7. april.

Udover at præsentere NCLF og teamet bag fortalte Berit Nørgaard i samklang med direktøren for Livsmedelakademin Skåna, Lotta Tôrner, om det tværregionale samarbejde, der allerede udfoldes i projektet, og vi udfoldede de muligheder og udfordringer i et sådan samarbejde.

Læs mere om konferencen: http://clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Nyhedsmodulvisning.aspx?Action=1&NewsId=593&M=NewsV2&PID=19

Læs mere om potentialerne ved klyngesamarbejde: http://www.newsoresund.dk/stort-potentiale-for-at-styrke-samarbejdet-mellem-greater-copenhagen-regionens-48-virksomhedsklynger/

 

Fremtidens madscene er sat

NCLF er med i endnu et nyt stort projektsamarbejde denne gang sammen med partnere fra Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har bevilget midler til et nyt stort samarbejdsprojekt, der skal løfte fødevarevirksomheder i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet hedder ”Den kreative og kompetente madscene – vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche”.

Projektet skal skabe vækst og beskæftigelse gennem kompetenceudvikling, etablering af netværk, værdikæde-innovation, strategisk brug af oplevelser til vækst og indhentning af international inspiration til vækst.

Projektet startede op 1. april 2017, og der er allerede ved at blive udviklet en lang række spændende aktivitets tilbud, som virksomhederne kan få glæde af, og de første aftaler om deltagelse forventes at starte her i juni måned.

 

Danmarks første rullende konference om lokale fødevarer og terroir

Hvordan kan man bruge energien og efterspørgslen til gavn for både landmand og forbruger? Hvad er udfordringerne? Hvordan løser vi dem? Og ikke mindst; Hvordan giver det mening, og hvornår giver det absolut ingen mening at tale om lokale fødevarer og terroir? Spørgsmålene var mange, da vi startede bussen fra Ørestaden og satte kurs mod det nordvestlige hjørne af Sjælland.

Den 8. juni flyttede NCLF nemlig debatten om lokale fødevarer ud i landskabet og ud hos producenterne, hvor den hører til. Vi havde inviteret en busfuld nøglepersoner fra hele værdikæden med rundt i bus. Vi startede hos den Søren Wiuff og blev præsenteret for noget af det bedste den magre del af Lammefjorden kan producere nemlig asparges, derefter kørte vi videre op i Geopark Odsherred, som vi brugte som eksempel på et af de p.t. bedste bud på et lokalt dansk terroir, og undervejs fik vi vist vores version af lokal fødevareproduktion.

Vi ønskede med turen at give både forskere, storbyboere, indkøbere og pressen et skarpt hverdagsbillede af, hvordan situationen virkelig ser ud. På den meget vellykkede tur mødte vi nogle at landets fremmeste eksperter på området, der gav deres bud på den voldsomme fokus og interesse for lokale fødevarer

I løbet af dagen mødte vi også nogle af de lokale virksomheder og ildsjæle, der var med til at gøre fremtidens lokale fødevareproduktion og al den snak om terroir mere håndgribelig og praktisk forståelig. Den efterfølgende meget positive feed back på turen bekræfter os i, at det nu er på tide at skifte power point og konferencelokaler ud med konkrete møder mellem mennesker og ligeværdig dialog mellem fagligheder. Vi påregner i hvert tilfælde at gentage turen til efteråret, og næste gang vil vi udfordre vores eget ambitionsniveau.

 

Kontakt fra Region Sjællands EU kontor skaber mulighed for nye internationale projektsamarbejder

NCLF er pt. i dialog med flere potentielle internationale partnere omkring udvikling af et fælles samarbejdsprojekt, der fokuserer på sundhed og ældre. Dialogen er pt. på et meget tidligt stadie, så det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt projektet bliver realiseret, men vi er både glade og stolte over at være blevet kontaktet.

 

Studietur til Milano, Piemonte og Barcelona

LAG midler bevilget af LAG Midt Nordvest skabte mulighed for at NCLF i maj måned tog på studietur til Italien og Spanien for at lære af nogle af de lande, der har en stærkere og betydelig længere tradition for at arbejde med lokale fødevarer.

 

Studieturen startede med besøg på Tutto Food – en imponerende og kæmpestor fødevaremesse i Milano. Vi fik masser af ideer til nye produkter med hjem – blandt andet til sofistikerede convenience-retter, over 20 slags vegetarburgere og avancerede grønsagsretter, hvis lige vi endnu ikke har set i Danmark.

 

Besøg hos Alicia Foundation ved Barcelona blev realiseret på studieturen

Alícia Foundation er et forsknings og udviklingscenter beliggende ca. 70 km. udenfor Barcelona. Alicia har fokus på teknologisk innovation indenfor gastronomien, på forbedrede madvaner og på at udvikle og forbedre madkulturen. Centret er åbent for alle, der arbejder med at sikre bedre mad og måltidsvaner til alle.

Alícia er en privat, non-profit fond skabt i 2003. Centret er bygget op omkring et samarbejde med nogle af Spaniens bedste kokke og forskere, og chefkok Ferran Adrià står for den strategiske ledelse i centret.

 

Alícia arbejder med mange forskellige områder indenfor fødevarer og måltider, men set fra vores perspektiv er det især deres fokus på at skabe anvendt forskning indenfor gastronomien, at skabe opmærksomhed om maden som en vigtig faktor ift. både kultur og uddannelse, at være idegenerator for nytænkende ideer om mad og gastronomi, at have særligt fokus på terroir og på koblingen mellem tradition og innovation, der er interessante.  Se mere om Alicia Foundation her http://www.alicia.cat/en/

Det var interessant for os at møde disse dedikerede og entusiastiske mennesker, der på den mest inspirerende vis fortalte om, hvordan de til daglig arbejder med “Health, research end heritage” – i praksis med og for virksomheder.

Ift. vores igangværende arbejde med at opbygge og udvikle NCLF var det særligt relevant at høre om, hvordan Alicia har opbygget og nu driver et gastronomisk videns- og udviklingscenter – i et holistisk perspektiv, der modsvarer vores eget, og hvor omdrejningspunktet er den konkrete kobling mellem gastronomisk udvikling og forskning.

Set i det lys fandt vi i Alicia nogle spændende åndsfæller, der arbejder ud fra et holistisk perspektiv på samme måde som NCLF, når vi samtænker uddannelse/forskning (Madakademi), virksomhedsinnovation (Madeksperimentarium) og brugernære madoplevelser (Madunivers).

Vi havde en meget positiv og spændende dialog og erfaringsudveksling på Alicia, og vi er kommet hjem med en aftale om at vedligeholde kontakten og en gensidig interesse i at etablere et egentligt internationalt samarbejde. I næste nyhedsbrev kan vi forhåbentlig fortælle mere om dette.

 


 

MADAKADEMIET

Indsatser, der vedrører uddannelse, forskning og vidensopbygning:

 

Fødevarer kommer til at fylde meget i uddannelserne i Nordvestsjælland. Det er vi glade for i NCLF.

Fødevarer i alle linjefag i Odsherred kommune 7. – 9. klasse fra 2017

I Odsherred kommune arbejder både skoler, kommune, NCLF og EUC nu sammen om at realisere kommunens store satsning om, at fødevareperspektivet skal inddrages i alle linjefag, der gennemføres fra august 2017 for 7.-9. klasser på alle skoler i Odsherred kommune.

Det er en indsats, der vil koble skolerne med det fødevarefaglige miljø omkring NCLF, samt ikke mindst det lokale erhvervsliv. Der er allerede masser af ideer og gode takter, og det bliver spændende at se ideerne udfoldet, når elever fra linjen om sundhed og motion, ide og erhverv eller Globaliseringslinjen med hver deres fokus sætter fødevarer og måltidsoplevelser på skemaet.

Såfremt skolerne i Kalundborg og Holbæk kommune har interesse i at etablere et lignende samarbejde er I meget velkomne til at kontakte NCLF.

 

Projektet ”Et liv med mad gør dig glad” har skabt synlighed og interesse

NCLF gennemfører i fællesskab med Hotel og Restaurant Skolen det regionalt støttede projekt ”Et liv med mad gør dig glad”, der handler om dels at etablere et stærkt fødevarefagligt miljø i Fårevejle og dels at skabe synlighed om de kommende uddannelsesmuligheder for både 10. klasse og grundforløb.

Det projektsamarbejde viser sig nu at have båret frugt, da interessen for at gå på de nye uddannelsestilbud har været massiv, hvilket vi selvfølgelig er både glade for og stolte over, og det skyldes ikke mindst en meget aktiv indsats af Jesper Zeihlund fra NCLF og Jan Vestergaard Hansen fra Hotel og Restaurantskolen. De to har været meget aktive i rekrutteringen af de kommende elever, og de har altid budt de unge velkommen i køkkenet i Fårevejle.

Sidste skud på projektaktiviteterne var i sidste uge, da 75 elever fra Sydskolens 8. klasser i Odsherred var forbi NCLF i Fårevejle. Halvdelen af eleverne var med en faglærer fra Hotel og Restaurantskolen i køkkenet og lavede deres egne velsmagende burgere, mens den anden halvdel sammen med medarbejdere fra NCLF og Ung i Odsherred lavede udtjente grønsagskasser om til anderledes højbede og senere fyldte hundredvis af kilo afskyllet jord ned i de alternative højbede for på den måde at slutte et bæredygtigt kredsløb, hvor eleverne på nærmeste hold arbejdede med bæredygtighed og genbrug. Bæredygtigt fordi jorden var doneret af Gulerodsgruppen, der har samlet jorden fra alle de Lammefjords gulerødder, de får ind til skylning og sortering. Senere på dagen byttede eleverne roller, så alle fik afprøvet fra jord til bord tanken i praksis.

 

10. klasse Mad er en stor succes

Vi har været glade for vores samarbejde med Hotel og Restaurantskolen i skoleåret 2016-2017. Dette samarbejde kan ikke videreføres, men vi glæder os over, at det er lykkedes at føre de gode takter videre, så vi fra august 2017 søsætter et spændende samarbejde med EUC Nordvest, der fremover vil stå for både 10. klasse Mad og for det nye grundforløb. Der er i skrivende stund tilmeldt 21 elever til næste års 10. klasse MAD, og der er også indløbet flere tilmeldinger til G1 ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. Se mere her http://www.odsherred.dk/nyheder/fordoblet-optag-paa-10-klasse-uddannelserne-i-faarevejle

Grunduddannelse for Fødevarer, jordbrug og oplevelser i Odsherred er en realitet

Der er indgået aftale med EUC Nordvest (og Roskilde Tekniske Skole) om udbud af G1 indenfor Fødevarer, jordbrug og oplevelser, og det er vi selvfølgelig glade for og forventer os meget af.

Fælles for uddannelsesforløbene er, at de gør brug af det køkken, der sidste år blev etableret i Fårevejle. Det vil derfor være i brug alle hverdage til undervisning af 10. klasse og G1 eleverne samt til udskolingens linjefag, som også har adgang hertil.

Følg linket, hvis du vil se TV2Øst dækning af uddannelserne https://www.tveast.dk/artikel/ny-uddannelse-med-fokus-paa-foedevarer-kommer-til-odsherred

 

Skolen i virkeligheden

I forbindelse med vores fokus på uddannelse har vi også haft besøg af projektet Skolen i virkeligheden, der arbejder for at bygge bro mellem folkeskolen og det omkringliggende samfund. Skolen i virkeligheden holdt i foråret virksomhedsdag hos NCLF, og på dagen deltog både lærere, skoleledere, repræsentanter for kulturinstitutionerne, virksomheder og organisationer som Geopark Odsherred og NCLF.

På dagen fik vi blandt andet fik taget hul på en spændende snak om, hvordan vi i praksis får koblet nogle af de lokale virksomheder (blandt andet fødevareproducenterne) tættere til skolerne til glæde og inspiration for eleverne.

Skolen i Virkeligheden er en rigtig effektiv løsning for at koble skolen til det omkringliggende samfund, og vi glæder os til at bidrage dertil.

Inspiration til opbygning af et unikt uddannelsesmiljø, på besøg hos Universita de Gastronomie

Et af de væsentligste formål med vores nyligt gennemførte studietur var at besøge Det Gastronomiske Universitet i Piemonte et internationalt og tværfagligt fødevareuniversitet.

Universitetet blev grundlagt i 2004 af stifteren af den verdensomspændende Slow Food bevægelse Carlos Petrini i samarbejde med de italienske regioner Piemonte og Emilia-Romagna. Universitetet er en privat, statsanerkendt non-profit organisation. Formålet er at skabe et internationalt forsknings- og uddannelsescenter, der arbejder for at forny metoderne i landbrugs- og fødevareproduktionen med vægt på at beskytte biodiversiteten og bygge et organisk samarbejde mellem gastronomi og de landbrugsfaglige videnskaber. Se mere om det gastronomiske universitet her http://www.unisg.it/en/

Vi havde en meget inspirerende dag på universitet, hvor vi blev modtaget med stor gæstfrihed og havde en god dialog om, hvordan man på universitetet nytænker de fødevarefaglige uddannelser og bygger bro mellem de forskellige videnskabelige retninger som naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Denne tværfaglige tilgang til såvel forskning som uddannelse lover godt ift fremtidige samarbejdsmuligheder, og vi blev bekræftet i, at NCLF er på rette kurs, når vi ud fra en holistisk tankegang gerne vil understøtte udviklingen af nye uddannelser på tværs af faglige discipliner og vidensniveauer.

Vi er derfor meget glade for at kunne fortælle, at vi har indgået aftale med en af universitetets professorer Paolo Corvo om, at han fremover stiller sig til rådighed med sparring og deling af erfaringerne fra Italien, så vi får input til, hvordan vi fremover kan udvikle NCLFs fødevareakademi, så det i endnu højere grad end nu bliver tværfagligt og nytænkende. Desuden har NCLF fået mulighed for at kunne trække på Paolo Corvos undervisningserfaring, idet han har indvilliget i at holde nogle gæsteforelæsninger hos os.

 

Etablering af et institut for ”Cold Climate Wine”

NCLF er af nogle af de visionære og ambitiøse lokale vinproducenter blevet opfordret til at etablere et videncenter for kolde vine, der skal kvalificere arbejdet med vin ude i praksis og skabe forbindelse til såvel danske som internationale forsknings- og vidensmiljøer indenfor dette område. Indsatsen er i sin spæde start, men vi glæder os til at udfolde mulighederne i samarbejde med både virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

 

NCLF har søgt Friluftsrådet om midler til opstart af udefaciliteter til Børnenes Madhus

Vi søgte i foråret Friluftsrådet om penge til at etablere en række spændende nye tiltag, der skal bruges af både folkeskoleelever, eleverne på de nye uddannelser, af virksomhederne og af NCLF selv samt forbrugere, der får lyst til at kigge forbi. Pengene er blandt andet søgt til etablering af en anderledes skolehave, som vi har valgt at kalde Geopark haverne. Disse haver bliver tematiseret således, at der vil blive forskellige bede med hver sit tema, et med madplanter (dem der danner basis i vores kost), et med smageplanter (f.eks. krydderurter og andre stærkt smagende planter), et med vilde urter, et med spiselige blomster, et med gamle sorter og en sansehave, hvor form, farver og dufte vil være i højsædet.

Derudover har vi søgt midlerne til et væksthus, til etablering af bålplads og til et udekøkken, der også skal kunne bruges af mange forskellige aktører. Sidst men ikke mindst har vi søgt midler til klassesæt, der vil sikre, at skolebørnene får ejerskab til haverne, da det er meningen, at de sammen med eleverne på maduddannelserne skal deltage i dyrkning og pasning af haverne.

 


 

MADUNIVERSET

Indsatser, der vedrører brugernære fødevare- og måltidsoplevelser:

 

Kulinariske signaturoplevelser

Til efteråret 2017 vil man i Odsherred kunne opleve endnu flere kulinariske oplevelser, idet Visit Odsherred er tovholder på initiativet Signaturoplevelser. Det er et initiativ, der drejer sig om at gøre Odsherreds kulinariske herligheder tilgængelige for alle i nærområdet og dermed skabe fremdrift for både turisme og øget salg.

Projektet kulminerer i uge 42 (efterårsferien), hvor hele Odsherred i endnu højere grad end tidligere vil være et overflødighedshorn af kulinariske oplevelser. NCLF er sammen med en række andre andre partnere med i flere af aktiviteterne indenfor dette initiativ.

 

Lokale fødevarer i ældremaden

Center for Plan, Byg og Erhverv i Odsherred Kommune har sammen med NCLF fået tildelt midler til et pilotprojekt, der skal arbejde for at få flere lokale råvarer ind i de offentlige køkkener og dermed ud i ældremaden. Vi håber, at vi med dette tiltag kan udvikle nogle brugbare modeller for at koble værdikæden fra jord til bord på en meget konkret og brugbar måde, så dette pilotprojekt kun bliver startskuddet til en fremtid, hvor Odsherred viser vejen til, hvordan de lokalt producerede fødevarer bruges i kommunens offentlige køkkener.

 

Oplæg for kommende geoguider

Lørdag den 11. marts var NCLF inviteret til at holde oplæg for de studerende på uddannelsen som geoguider.

Det var en meget dedikeret flok, der hørte om visioner og resultater for NCLF. Bagefter dykkede vi lidt ned i oplevelsesøkonomien som strategisk udviklingsværktøj, og deltagerne fik efter en kort gennemgang mulighed for i grupper at udvikle ideer til kommende aktiviteter og fælles geoguide-indsatser. Det bliver spændende at følge med i, hvad alle disse spændende og dygtige mennesker fremover vil berige Geopark Odsherred med.

Stadig flere ønsker at besøge NCLF

Der er fortsat stor interesse for at besøge os og høre om, hvordan vi arbejder for at realisere visionen for NCLF.

For nylig har vi haft besøg af Udkantsuniversitetet i Odsherred (et initiativ, der skal fremhæve, værdisætte og anerkende alle de gode forelæsnings- og undervisningstilbud der faktisk er i det UdkantsDanmark) samt tre repræsentanter fra Helsingborg kommune, som var meget interesserede i at høre om NCLFs mange aktiviteter, og hvordan vi bygger bro mellem forskelligartede interessenter. Derudover har vi i foråret haft besøg af mange forskellige organisationer og andre interesserede. Den 28. juni får vi så besøg af en østrigsk delegation af virksomheder, der er særlig interesserede i oprindelsesmærkninger og det kvalitetsstempel, der ligger i dette. Vi viser altid gerne interesserede rundt, og ønsker man en rundvisning, kan man kontakte Hanne Kristiansen på hankr@odsherred.dk

Hvis du vil vide mere: http://www.nclf.dk/

Hvis du vil tilmelde dig kommende arrangementer: http://www.nclf.dk/kalender/

Stor og bred opbakning til fødevarecentret

Den 6. april deltog virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskere i vores første udviklingsworkshop.

Vi er taknemmelige for, at så mange valgte at bruge dagen sammen med os på Kirsebærgården i Nakke. Her blev visionære ideer til fysiske rammer, tværfagligt samarbejde og aktiviteter i vores kommende MadAkademi og MadEksperimentarie delt ud med rund hånd.

Nu undersøger vi mulighederne for at omsætte ideerne i praksis. Mange af deltagerne ønsker også fremadrettet at involvere sig i udviklingen af fødevarecentret. Det kommer bl.a. til at ske på en opfølgende workshop den 9. november kl. 9.30 – 12.30. Her er nye deltagere også meget velkomne.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer fører an fælles fødevaresatsning

Nordisk Center for Lokale Fødevarer fører an i Greater Copenhagens fælles fødevaresatsning

Sammen med blandt andet FOOD, University College Sjælland, Roskilde Universitet og den spændende svenske partner Smaka på Skåna vil NCLF de næste to et halvt år arbejde på at udvikle Greater Copenhagen området til et egentligt madmekka med fantastiske råvarer, sublime produkter af høj kvalitet med lokalt særpræg og spændende måltidsoplevelser i by og på landet.

Projektet starter op i sommeren 2016 og er bevilget af Vækstforum Sjælland.

Nordens største brancheskole slår rødder i Odsherred

I samarbejde med Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune kobler vi nu viden og praksis i lokalt forankrede uddannelsestilbud til fremtidens madhåndværkere. Efter sommerferien åbner Hotel- og Restaurantskolen dørene til en 10. klasse fødevarelinje og et grundforløb i Odsherred Kommunes administrationscenter i Fårevejle. Samtidig flytter EUC Nordvestsjælland deres 10. klasse erhvervslinje til samme adresse.

Det betyder, at de unge nu kan uddanne sig i deres hjemstavn og komme helt tæt på natur, råvarer og lokale virksomheder. De nye uddannelser er første spadestik til et nyt tværfagligt og lokalt forankret uddannelsesmiljø, der er en forudsætning for at udnytte det enorme vækstpotentiale i lokal og bæredygtig mad.

Nyhedsbrev – NCLF Juni

Sommeren er stærkt på vej – Det er NCLF også. Gennem de seneste måneder er der ligesom tidligere sket en masse spændende. Det vil vi selvfølgelig gerne fortælle om – Vores juni nyhedsbrev er hermed klar til dig – God læselyst og god sommer.

NCLF Nyhedsbrev juni