HISTORIE & ORGANISATION

NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred kommune, og i januar 2016 blev der etableret et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommune om realisering af centret. For at sikre Triple Helix samarbejdet i den virkelige verden sidder både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter med i styregruppen og indgår derudover i en lang række meget praksisbaserede samarbejder og udviklingsprojekter.

Nordisk Center for Lokale Fødevarer er funderet på Triple Helix modellen – (samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og det offentlige) – som er en af de mest frugtbare veje til innovation og vækst. NCLF implementerer modellen på et meget praksisnært niveau og gør forskning og viden håndgribelig og relevant i forhold til den konkrete erhvervsudvikling, desuden udbygger vi modellen ved at inkludere en vigtig aktør nemlig uddannelsesinstitutioner på alle niveauer, idet vi finder koblingen mellem uddannelse og praksis meget værdifuld ligesom faglig videndeling på tværs af vidensniveauer har vist sig at være af stor værdi for alle parter.

Vores egne erfaringer desuden tyder på, at en af de store barrierer for innovation og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder er manglende kobling mellem forskning og erhvervsliv, og NCLF går derfor ind og varetager denne brobyggerfunktion, der understøtter overførsel af forskningsresultater, metoder m.m. til erhvervsudvikling og entreprenørskab.

 

NCLF – STYREGRUPPE

  • Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred, formand for styregruppen
  • Hans Møller Olsen, Formand for Lammefjordens Grønsagslaug
  • Henrik Nielsen, direktør for Restaurant Suri, Holbæk
  • Jon Sundbo, professor, Roskilde Universitet
  • Steffen Lund, direktør, EUC Nordvestsjælland
  • Claus Steen Madsen, Kommunaldirektør, Odsherred kommune
  • Thure Jørgensen, Odsherred kommune
  •  Jesper Zeihlund – Seniorrådgiver, Nordisk Center for Lokale Fødevarer