Der kommer inden længe en række meget spændende og kompetente mennesker i vores team – Alle med unikke fødevareprofiler, og vil derfor være med til at styrke vores handlekraft både lokalt, regionalt og nationalt.-

  • Vi gentænker vores grundlag – Og bliver mere skarp på den niche vi allerede opererer i – både i forhold til vidensorganisation og som kommerciel rådgiver

 

  • Vi begynder at bruge forskellige levende medier i vores kommunikation

 

  • Vi har længe været en national spiller på vores område, men bliver fremadrettet meget mere tydelig på den fron

 

  • NCLF har allerede kommercielle samarbejdsaftaler med flere forskellige aktører i hele fødevarebranchen, hvilket vi fremadrettet har ambition om at gøre mere af.

 

  • Vi vil fortsat have 100 % fokus på at udvikle Odsherreds lokalområde ved hjælp af fødevarer og gastronomi, og vil fremadrettet også gerne hjælpe andre lokalområder, så disse også får udnyttet deres kulinariske potentiale fuldt ud.

 

  • NCLF har allerede bevist at vi kan koble hele værdikæden fra jord til bord, samt ligeledes gøre det så der er handling bag ordene – Vi ser det som en af vores fornemste opgaver, at forene hele det kulinariske erhverv, så vi fremadrettet kan se et sammenhængende erhverv, hvor både kulinarisk kvalitet, mangfoldig, transparens, miljøbevidsthed, dyre velfærd, samt ikke mindst  en bæredygtig økonomi blomstre og give hele fødevareerhvervet ny energi og fremdrift

 

  • Vi har altid gjort en dyd ud af at udvise praktisk handling – Det vil vi i fremtiden fortsætte med, og gå så langt at sige at vores eksistens berettigelse skal kunne ses gennem vores handling og det vi får gjort ude i hverdagen.

 

  • NCLF tager udgangspunkt i et lokalt perspektiv, hvor råvarerne er omdrejningspunktet, og indtil videre har mønstret et certificering som UNESCO Geopark, samt er der lokalt 2 x BGB mærkninger på henholdsvis gulerødder og kartofler fra Lammefjorden. Ved at se objektivt på tingene indefra gør det os derefter i stand til at se ud og give vores erfaringer videre til andre egne, der naturligvis ikke har samme elementer, men så måske har noget andet – Det vigtigste er at være objektiv og faktuel, når man arbejder strategisk med at udnytte potentialet for en egns kulinariske potentiale

 

  • Vi har gennem snart et årti arbejdet med Oplevelsesøkonomisk udvikling og vil i fremtiden blive endnu mere skarp på denne del – Der er en voldsom efterspørgsel på oplevelser generelt – Dette gælder også i den grad inden for mad, måltider, kulinariske fællesskaber og ikke mindst gastronomi med mere – Der er behov for at denne udviklingsmetode tager fart, og eftersom vi i NCLF både har indgående kendskab til hvordan man overhovedet arbejder med oplevelsesøkonomisk udvikling, samt også har en bredt kendskab til hele fødevareerhvervet, så vil det være naturligt, at vi tager og dribler videre med den bold – Både regionalt og nationalt.