NCLFs Akademi for lokale fødevarer

Lokale fødevarer rummer et stort potentiale for at bidrage til at løse en række af de store udfordringer vi som samfund står overfor:

  • Erhverv & uddannelse
  • Sundhed & kulinarisk kvalitet
  • Miljø & biodiversitet
  • Klima & bæredygtighed
  • Fødevaresuverænitet & selvforsyning
  • Landdistriktsudvikling & skellet mellem by og land

NCLF arbejder for at indfri dette potentiale og har derfor lanceret Akademiet for lokale fødevarer, som udvikler praksisnære læringsforløb for skoler på tværs af hele uddannelsessystemet. Læringsforløbene bruger lokalområdets ressourcer og producenter som et stort, ”åbent klasselokale”, hvor hele området inddrages som undervisnings-og formidlingsplatform. Råvareproducenter er med til at demonstrere teorien i virkeligheden, så det faglige niveau kombineres med det praktiske. Det tager udgangspunkt i Odsherreds lokale fødevarer og den kulinariske kvalitet som omdrejningspunkt for vækst, viden og udvikling, men kan bredes ud både lokalt, regionalt og nationalt.

NCLF har tidligere med succes arrangeret en tre dages Food Camp med overnatning for elever på Hotel – og Restaurantskolen i Valby, som fremover også vil blive en del af Akademiets uddannelsesrettede aktiviteter i forskellige variationer. Læs mere om, hvordan det er at være på Food Camp med NCLF.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM NCLF’S AKADEMI FOR LOKALE FØDEVARER