NCLFs Akademi for lokale fødevarer

I Akademiet for lokale fødevarer arbejder vi med at udvikle og udbrede læring og viden om niche og småskala fødevareproduktion på tværs af hele fødevareværdikæden. Det er der i høj grad brug for efter årtiers fokus på stordrift inden for fødevarefeltet, som har medført en mangel på faglighed og forståelse for de mindre fødevareproduktioner med høj kulinarisk kvalitet. Vi oplever en stigende interesse for og udbredelse af denne type fødevareproduktion og tilbyder derfor målrettede læringsforløb for elever på fødevareuddannelser og fødevareprofessionelle.

Fødevarelæring i private og offentlige organisationer

Vi arbejder med at løfte medarbejdere i private og offentlige organisationers viden om småskala nicheproduktion af fødevarer og forståelsen for at udnytte denne type virksomheders store potentiale i for at skabe udvikling i landdistrikterne. Vi målretter til specifikke faggrupper og fokusområder og præsenterer den nyeste viden på området med konkrete eksempler, hvor man er lykkes med at indfri potentialet. Vi har udviklet en række masterclasses målrettet specifikke målgrupper (link), men vi tager også gerne imod specifikke forespørgsler og ønsker.

Fødevarelæring i uddannelserne

Vi arbejder målrettet med at styrke kendskabet til og udvikle fødevareuddannelserne med større fokus på nicheproduktion, bæredygtighed, lokale råvarer og kulinarisk kvalitet. Denne fødevarefaglighed efterspørges af flere og flere unge og ved at udvikle fødevareuddannelserne i denne retning, vil vi kunne sikre rekrutteringsgrundlaget for fremtidens fødevareerhverv.
I akademiets læringsforløb styrkes sammenhængen mellem fødevareteori og praksis. I denne type praksisnære fødevarelæring bruges et lokalområde som et åbent klasselokale med dets unikke stedbundne kendetegn og ressourcer. I det åbne klasselokale er lokale producenter læremestre for eleverne, som kobler teori til praksis og faglighed til virkelighed. Forløbene udvikler vi i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så læringsmål og fødevarefaglighed går hånd i hånd.

Lokale fødevarer rummer et stort potentiale for at bidrage til at løse en række af de store udfordringer vi som samfund står overfor:

  • Erhverv & uddannelse
  • Sundhed & kulinarisk kvalitet
  • Miljø & biodiversitet
  • Klima & bæredygtighed
  • Fødevaresuverænitet & selvforsyning
  • Landdistriktsudvikling & skellet mellem by og land

NCLF arbejder for at indfri dette potentiale og har derfor lanceret Akademiet for lokale fødevarer, som udvikler praksisnære læringsforløb for skoler på tværs af hele uddannelsessystemet. Det tager udgangspunkt i Odsherreds lokale fødevarer og den kulinariske kvalitet som omdrejningspunkt for vækst, viden og udvikling, men kan bredes ud både lokalt, regionalt og nationalt.

NCLF har tidligere med succes arrangeret en tre dages Food Camp med overnatning for elever på Hotel – og Restaurantskolen i Valby, som fremover også vil blive en del af Akademiets uddannelsesrettede aktiviteter i forskellige variationer. Læs mere om, hvordan det er at være på Food Camp med NCLF.

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE OM NCLF’S AKADEMI FOR LOKALE FØDEVARER