CASES2018-12-12T12:10:14+00:00

Cases

KULINARISK FORRETNINGSUDVIKLING

NCLF hjælper med at udvikle kulinariske forretningsplaner for både private og offentlige i fødevarebranchen. Se konkrete eksempler på, hvordan vi gør:

Annebergparken – Nykøbing Sjælland
NCLF er med som sparringspartner for ejeren af Annebergparken, hvor vi er med til at udarbejde en oplevelsesøkonomisk og kulinarisk helhedsplan på området med de 9000 erhvervsegnede kvadratmeter. Ambitionen er at udvikle et iværksættermiljø med lokale fødevarevirksomheder, der med tiden suppleres af bl.a. overnatnings- og spisemuligheder og vinbar. NCLF hjælper med at få struktur og overblik over de gastronomiske iværksættervirksomheder, der kan indgå i Annebergparken.

Fremtidens Madmekka – Hovedstaden, Sjælland & Skåne
NCLF har været partner i det toårige projekt Fremtidens Madmekka, hvor mere end 250 fødevarevirksomheder har deltaget i en lang række arrangementer indenfor fx gastronomisk innovation, logistik, madoplevelser, markedsforståelse, trends og lokale fødevarer. Fremtidens Madmekka er et samarbejde mellem NCLF, Region Sjælland, Smaka på Skåne, Vækstforum Sjælland, Roskilde Universitet, FOOD, Greater Copenhagen og Professionshøjskolen Absalon. Klik her for at læse mere

FoodDays – Odsherred
Ved Food Days kommer de studerende fra Absalon ud i lokale fødevarevirksomheder, hvor de giver input og skaber innovation af produkterne. Et samarbejde mellem NCLF, Odsherred Kommunes erhvervsudviklingsafdeling og Professionshøjskolen Absalon.

Torvehallerne – Farmers Market –  København
NCLF er sparringspartner i forhold til skabe et helt nyt, autentisk, lokalt Farmers Market i Torvehallerne i København fra 2019. NCLF bidrager med at etablere kontakter mellem Torvehallerne og de producenter og stadeholdere; sammen skaber vi et attraktivt kvalitetsfødevaremarked efter internationalt forbillede.

Mærkningsordning – Business Lolland-Falster
NCLF har på foranledning af Business Lolland Falster (BLF) hjulpet fødevareproducenter fra Lolland med at konkretisere deres strategi i forhold til mærkningsordningen Muld via en workshop, der har resulteret i fire konkrete anbefalinger.

VKST – Sjælland
NCLF rådgiver landmænd i forretningsudvikling i tæt samarbejde med den traditionelle landboforening og deres rådgivervirksomhed VKST. Vi bidrager med viden i den sidste del af værdikæden, forbrugertrends, kulinarisk kvalitet og oplevelsesøkonomi, så landmændenes produkter bliver mere attraktive for forbrugerne. Desuden er vi strategisk sparringspartner for VKST, hvor vi videreformidler forståelse af fremtidens kulinariske fødevareklynge.

SEGES – vækstkonkurrence – Løvens Hule – Danmark
NCLF har deltaget i dommerpanelet i landbrugets version af Løvens Hule – en vækstkonkurrence, som blev arrangeret af deres egen rådgivningsorganisation, SEGES. Landmænd med nyskabende ideer indenfor landbrugsproduktion præsenterer deres visioner for et dommerpanel med viden om landbrug og afsætning, og NCLF’s repræsentant bidrog med sin ekspertise i oplevelsesøkonomi og lokale fødevarer. Et samarbejde, der har været givende for vinderen, som har fået yderligere sparring gennem NCLF. Det har bidraget til landmandens succes med at afsætte sit nye produkt.

BC Hospitality Group – Rådgivning – Storkøbenhavn
BC Hospitality Group har en klart defineret CSR-strategi, der bl.a. omfatter en fair afregning til primærproducenten. NCLF er rådgiver og brobygger i forhold til at finde og etablere kontakt med lokale fødevareproducenter, med henblik på at skabe nye værdikæder, så man kan springe et led over og derved sikre en højere pris til producenterne.

Foredrag & peptalks – hele landet
NCLF’s faglige leder Jesper Zeihlund begiver sig ofte rundt i landet for at give indspark til den danske fødevarebranche, hvor han kommer ind på emner som bl.a. oplevelsesøkonomi og kulinarisk kvalitet i forbindelse med lokale fødevarer. Her er eksempler på organisationer, der haft besøg af NCLF – hvilket også giver et godt billede af, at vores faglighed er efterspurgt i mange sammenhænge:  Fødevarestyrelsen, Region Sjælland, Seges, VKST, Madkulturen, Horesta, Roskilde Dyrskue, Tænketanken FREJ, Business Lolland Falster, Økologisk Landbugsrådgivning, Dalum Landbrugsskole, Århus Universitet, Coro Roskilde, Danske Madanmeldere, Bite Copenhagen, Stevns Erhvervsråd, Agrocura, Naturpark Åmosen, Lag Midt – Nordvest Sjælland, Landdistrikternes fællesråd, Business Midt, Food Festival Århus, Region Midtjylland, Ringkøbing- Skjern Kommune.

KULINARISK PRODUKTUDVIKLING

Hvordan fremstiller man nyskabende kvalitetsfødevarer? Et spørgsmål med mange indgangsvinkler, som NCLF gerne tager fat i, så opgaven bliver helt konkret! Se eksempler her:

KU Waste State – København & Århus
Fra affald til nye fødevarer: NCLF er partner i “Waste Taste” sammen med virksomheden WTT, Københavns og Aarhus Universitet og flere fødevareproducenter. Formålet er at producere innovative sunde produkter ud fra restprodukter, frasorterede grøntsager osv.

Århus Universitet – Dokumentation af kulinarisk kvalitet – Århus
NCLF støtter professor Inge S. Fomsgaard fra Aarhus Universitet i arbejdet med at identificere og dokumentere en kulinarisk kvalitet, ud fra begrebet Massespektrometriske Analyser.

Forsøgsmark – Sjælland
NCLF løfter snart sløret for vores banebrydende samarbejde med en af dansk landbrugs pionerer, der dyrker en række unikke grøntsager. Vi kalder det for vores Forsøgsmark, og her skal NCLF opsamle viden og hjælpe med at udvikle en oplevelses – og videnøkonomisk strategi.

Udvikling af økologisk charcuteri baseret på fårekød – Sjælland
NCLF har bidraget med produktudvikling, sparring og netværk for tre lokale fåreavlere, i arbejdet med at skabe deres eget sortiment og brand af foreløbig fem slags økologisk charcuteri baseret på fårekød. Resultatet er Got Charcuteri, der sælges til restauranter og gennem fåreavlernes egne gårdbutikker.

Dalum Landbrugsskole -undervisning & workshops – Fyn
Forløb med agrarøkonomstuderende: NCLF bidrager gennem foredrag og workshops til at udvikle de studerendes råvareforståelse og forståelse af oplevelsesøkonomi, så deres landbrugsproduktion i højere grad kan blive rettet mod forbrugeren.

Årets Ret – Hotel- og Restaurantskolen – Hovedstadsområdet
For Greater Copenhagen har NCLF koblet køkkenchef Claus Henriksen fra Dragsholm Slot og mindre producenter af nichefødevarer sammen med kokkeelever fra Hotel – og Restaurantskolen i København i forbindelse med kokkekonkurrencen Årets Ret 2018. Ved at producenter og kokkeelever møder hinanden og bruger hinandens input til at udvikle nye smagsoplevelser, bliver begge parter klogere og eleverne får ekstra viden om produktionsmetoder og kvalitetsbegreber.

Kragerup Gods – udvikling af historiske opskrifter – Sjælland
NCLF har bidraget med kulinarisk innovation på baggrund af Kragerup Gods’ historiske opskrifter, der tager udgangspunkt i lokale fødevarer og historiske traditioner. Efterfølgende er Kragerup Gods efter sparring med NCLF begyndt at udvikle kulinariske oplevelseskoncepter på baggrund af de gamle opskrifter.

KULINARISK SAMFUNDSUDVIKLING

Vi tager udgangspunkt i lokalområdets DNA og knytter de forskellige led tættere sammen – fra mark til forbruger. Vi kalder det “Kulinarisk samfundsudvikling”, når vi løser opgaver, der formidler fødevaretemaer for en bredere målgruppe, og som skaber praktiske, håndgribelige og målbare resultater. Læs eksempler på cases her:

Snak og Æd, Fællesspisning & debat – Odsherred
I et samarbejde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse har NCLF ved fire arrangementer sat fokus på forskellige fødevaretemaer som f.eks. Lammefjordens grøntsagsproduktion og madspild. Det sker gennem tilberedning af fælles måltid, spisning og debat, og derved når vi en målgruppe, der ikke til daglig er en del af fødevarebranchen.

Kulinarisk Praktikuge for 8. klasser – Odsherred
NCLF har udviklet et forløb til 8. klasserne i Odsherred Kommune, hvor eleverne kommer i en uges praktik i lokale fødevarevirksomheder for at få bred forståelse for uddannelses – og jobmuligheder indenfor fødevareerhvervet og de områder, der er beslægtede, som f.eks. gartneri og jordbrug. Det er et samarbejde mellem Hotel – og Restaurantskolen, Århus Universitet og Dragsholm Slot.

10. klasses fødevarelinje og kokkefagskole – Nordvestsjælland
NCLF var blandt initiativtagerne til at oprette den succesfulde fødevarelinje og kokkefagskole for 10.klasser i Odsherred i samarbejde med Hotel – og Restaurantskolen, som i dag drives videre af EUC Nordvestsjælland.

Et liv med mad – fagligt fødevarenetværk – Nordvestsjælland
NCLF har været med til at skabe det faglige miljø og netværk omkring fødevareuddannelserne i Nordvestsjælland på baggrund af den nyetablerede uddannelse, i samarbejde med Odsherred Kommune, Region Sjælland og Hotel – og Restaurantskolen. Målet er at synliggøre uddannelses – og jobmulighederne for de unge.

Kulinarisk Karavane – Odsherred
NCLF har skabt en mobil undervisningsenhed, der kan rykke ud (næsten) hvor som helst, bl.a. til arrangementer og lokale skoler. Her prøver eleverne rent praktisk forskellige aspekter af fødevarehåndværket – f.eks. ved at vi kobler et besøg hos en lokal griseproducent med en mobil workshop med karavanen hos producenten, hvor eleverne bruger kødet til at fremstille egne pølser.

Odsherred & Røsnæs vindistrikt
Den unikke jordbund og de gunstige klimaforhold, der hersker i Odsherred og på Røsnæs, har været med til at bringe en række kvalitetsbevidste vinavlere i området godt på vej. NCLF har taget initiativ til at samle dem, skabe struktur og tage de første skridt til at realisere planerne om et vindistrikt efter europæisk forbillede. Vi har skabt websitet odsherredvine.dk, der bringer historier om vinavlerne, og som desuden får understøttet fagligheden fra en sommelier og en geolog. Vi har dels et mål om at udbrede en faglig synsvinkel, dels et ønske om at inspirere og tiltrække flere vinavlere til området.

Gastropol.dk – blog – Sjælland
NCLF har skabt bloggen Gastropol.dk for at formidle historierne om danske kvalitetsbevidste fødevareiværksættere, fiskere og landmænd til de urbane forbrugere. Som en start dækker bloggen Sjælland og øerne, men på længere sigt bliver den bredt ud til resten af Danmark. Målet er, at formidle historierne på en både faglige og inspirerende måde uden kommercielle interesser, så forbrugerne bliver klogere på det arbejde og de tanker, der ligger bag produkterne.

“Omvendt Løvens Hule” – Odsherred Folkemøde
NCLF har i samarbejde med Økologisk Odsherred udviklet et omvendt ”Løvens Hule”-koncept: Et dialogværktøj, som er blevet brugt til Odsherred Folkemøde for at sætte gang i en debat om borgernes fremtidsvisioner. Det tager udgangspunkt i fem konkrete fødevarekoncepter, der kan skabe værdi for et lokalsamfund, som er taget fra bogen ”Det kulinariske spor for bønder, kokke og købmænd”, skrevet af NCLF’s faglige leder, Jesper Zeihlund.