Kulinarisk Erhvervs-Netværk

NCLF, er en af tovholderne på Kulinarisk Erhvervs-Netværk. Netværket er det første professionelle og målrettede samlingssted for små og mellemstore virksomheder på Sjælland, der arbejder med fødevarer, som har et lokalt og kvalitetsmæssigt fokus.
Kulinarisk Erhvervs Netværk er blevet til i et samarbejde mellem NCLF, Erhvervshus Sjælland, Bio Change, Knowledge Hub Zealand, Professionshøjskolen Absalon, Food & Bio Cluster og Odsherred Kommune.

Netværket er  til for alle jer, der i en eller anden form laver lokale fødevarer af høj kvalitet – det kan være som producent, forædler eller anden form for aftager. Det er også for jer der på en eller anden måde har med kæden fra jord til bord at gøre og for vidensinstitutioner.
Det er medlemmerne, der skal være med til at forme og give indhold til netværket, vi stiller platformen til rådighed.

Udfordringer møder lokale og nytænkende løsninger

Det kulinariske erhvervs-netværk er både en digital platform og et fysisk mødested for alle aktører i region Sjælland, der arbejder med en lokalt forankret fødevareproduktion af høj kulinarisk kvalitet.
Den digitale platform er stedet, hvor udfordringer møder løsninger. Har du fx. spørgsmål til forædling eller forarbejdning af særlige fødevarer, så kan du dele dem i netværket og på den måde blive parret med andre aktører, der har viden om emnet.
På den måde finder vi sammen nye og lokale løsninger på de udfordringer, der opstår hos medlemmer af netværket.
Den fysiske del består af 1-2 årlige konferencer, hvor der er mulighed for at få sat ansigt på de andre i netværket og sammen blive klogere og skabe debat om relevante temaer.

Datoen for den næste fysiske konference er  den 18. april 2023 så sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld din virksomhed.

Sammen kan vi skabe bedre vilkår for vores lokale fødevareerhverv

De grundlæggende tanker med skabelsen af netværket er at det skal gøre det nemmere for lokale fødevare-aktører på Sjælland og videns institutioner at dele erfaringer, finde løsninger på konkrete behov og udfordringer, skabe nye samarbejder og derigennem en fælles bevægelse, som kan skabe bedre vilkår inden for vores del af fødevareerhvervet.
Vi håber at du er blevet nysgerrig og har lyst til at være med. Netværket er indtil videre gratis at være medlem af.

Ved spørgsmål kontakt Jesper Zeihlund på jesper@nclf.dk