NCLF er initiativtager og partner i et nyt visionært uddannelsesprojekt, der skal skabe en ny etårig praksisnær uddannelse, der skal vække unges interesse for fødevare og restaurationserhvervene. Netop de brancher mangler ofte kvalificerede hænder og der er unge med potentiale til at varetage jobsene – uddannelsen skal forbinde de to og vække interesse hos unge, der måske har svært ved at se sig selv i et langt traditionelt uddannelsesforløb.

Uddannelsen vil tage udgangspunkt i at” vi lærer når vi gør” og meget af undervisningen vil foregå i samarbejde med lokale fødevareproducenter og iværksættere. Det er vores forventning og håb at mødet med mellem de unge og lokale ildsjæle under uddannelsesforløbet vil bringe noget godt med sig på den lange bane.

NCLF er nu fuld sving sammen med de andre partnere FGU Nordvest Sjælland, Region Sjælland og ZBC, som er vognfører på projektet, at se på, hvordan sådan en uddannelse skal strikkes sammen.

NCLF arbejder for mere uddannelse indenfor fødevareerhvervet, der bidrager til alternativer til det industrielle fødevaresystem. Det er vores overbevisning, at det er vigtigt at styrke kendskab til vores lokale råvarer og fødevarehåndværk og iværksætteri i branchen, da det er vigtige parametre, der taler ind i fremtiden.

Det er også vores erfaring at der er masser af unge derude med gode ideer., ihærdighed og ivrige hænder, der måske ikke lige passer ind i det traditionelle uddannelsessystem, men som besidder et kæmpe potentiale netop i arbejdet med fødevarer.

NCLF’s direkør Jesper Zeihlund glæder sig over at andre har været med til at gribe ideen, så den nu kan blive til virkelighed.

Uddannelsen vil foregå i regi af FGU i Nordvestsjælland og Syd Sjælland bl.a. med tæt tilknytning til ”Værftscafeen” i Hobæk, der er en del af FGU.