Hvis du er i tvivl om, hvor Odsherred ligger, så hjælper vi dig gerne på vej: Nordvestsjælland, der hvor jorden er frodig, solskinstimerne er mange og traditionerne for landbrug og grøntsagsdyrkning er stærke. Det er her, Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) blev skabt i 2015, med støtte fra kommunen, der så vigtigheden af en organisation, der kunne styrke båndet mellem den særlige egn (der er udnævnt som UNESCO Geopark) og fødevarerne, der dyrkes her.

Netværk og resultater – også udenfor Odsherreds grænser
Og nu, få år senere, er NCLF nået et godt stykke videre. Siden den første tid som klassisk projektorganisation, har NCLF udviklet sig til i dag at være en lille, lettere håndholdt organisation, der har ”handling” som mantra. Vores styrker finder du ikke i en akademisk rapport. For os er vores netværk, erfaring og viden vores primære kompetencer. Og brugen af dem udmønter sig i konkrete resultater, som ikke kun begrænser sig til Odsherred-egnen.

Fra iværksætterhjælp til kulinarisk sparring
I NCLF plejer vi at sige, at vi er bindeleddet mellem landbrug, gastronomi og forbrugere. Det kan lyde lidt abstrakt, men lad os nævne nogle konkrete eksempler: Hvem skal den lille landmand kontakte, når han står med sin lovpriste mælk fra køer, som lever af græs og hø fra Tude Ådal, men har svært ved at afsætte den? Hvad gør de tre gotlandsfåreavlere, der ved alt om kvalitetsfåreskind, men som nu har fået ideen til at skabe en serie af økologisk charcuteri af fårekødet? Eller det store Kragerup Gods, der pludselig finder køkkenets historiske opskrifter fra 1830 i arkivet og mangler input til, hvordan de kan bruges aktivt i helt nye konstellationer? Hvem kan hjælpe med en kulinarisk masterplan, når en privat investor køber SNS Grønnegården, et 9000 kvadratmeter nedlagt hospital og vil skabe en lokal fødevare-hub og et helt kulturelt og gastronomisk samlingssted med vinbar, restaurant og madmarked? Hvem er det landboorganisationen VKST ringer til, når de har brug for viden om, hvordan landbrugsprodukter bedst fanger forbrugerne? Hvem underviser agrarøkonomeleverne i smagskvalitet? Hvem sætter kokkeeleverne i kontakt med de små lokale producenter, der fremstiller de fødevarer, som de bruger i køkkenet? Og hvem er det en kommune kontakter, når den skal have en faglig vinkel på, om det er en god idé at skabe deres egen mærkningsordning for områdets fødevarer?

NCLF’s faglige leder Jesper Zeihlund med Gitte Klausen, der har investeret i SNS Grønnegården og vil skabe et kulturelt og gastronomisk samlingssted i Nykøbing Sjælland.

I fremtiden bliver NCLF selvstændige rådgivere
Fælles for eksemplerne er, at NCLF har bidraget med sparring og rådgivning og vi har løst en opgave, som både skaber økonomisk og kulinarisk værdi, og som giver mening for flere parter. Og sådan skal det blive ved i fremtiden, på en ny måde. NCLF arbejder på fra 2020 at blive en selvstændig rådgiverenhed, uden økonomisk støtte fra Odsherred Kommune, og målet er at fortsætte arbejdet som en forening, der tilbyder medlemskaber og konsulentydelser for både private og offentlige aktører i fødevarebranchen, store som små, iværksættere og etablerede, og fra bonde til højgastronomi. Ligesom nu.

Navneændring og flere arbejdsstationer på vej
Som Jesper Zeihlund, der har været med i NCLF fra starten, og i dag er NCLF’s faglige leder, udtrykker det: “Vi har, siden vi NCLF blev dannet, gjort os mange erfaringer. Nu har vi fået udbredt vores netværk og kortlagt vores unikke position: Den ligger mellem gastronomien og landbruget. Det er naturligt at vi nu tilretter, skærer ind til benet og koncentrerer os om det, vi er bedst til.”
For at understøtte NCLF’s måde at arbejde på – der jo som oftest er meget konkret og ”i marken” – er det planen, at vi i fremtiden får arbejdsstationer hos nogle af vores samarbejdspartnere, og hvor det giver mening for den kulinariske kontekst, vi bevæger os i. Den nye struktur betyder også, at vi ændrer vores lange og ikke så mundrette navn. Fra at være et Nordisk Center, bliver vi nu til Nationalt Center for Lokale Fødevarer. Men det er stadig nemmest bare at kalde os NCLF!

Klik her for at læse mere om NCLF i vores nye flyer

Klik her for at se et udvalg af NCLF’s cases