Ny artikel af professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, november 2017.

HVOR ER DER GRØDE?

Hvad fødevarevirksomheder kan gøre for at udnytte potentialerne.

Hvor er der grøde i fødevareerhvervene i Region Sjælland? Kan fødevarerelaterede virksomheder hoppe med på vognen? Det kan en rapport fra projektet ”Greater Copenhagen – fremtidens MADmekka” svare på.

De spirende områder.

Region Sjællands egne analyser samt eksperter peger på følgende fødevarerelaterede områder som spirende:
Eksisterende brancher:
• Landbrugsteknik (landbrugsmaskiner, redskaber m.v.)
• Ingredienser
• Frugt- og grøntavl
• Slik
• Engroshandel
Nye innovative brancher:
• Drikkevarer, især vin, spiritus og ikke-alkoholiske frugtdrikke
• Ost og specialmejeriprodukter
• Vegetabilsk havproduktion
• Babymad
Vækstpotentialerne skal nok findes blandt den innovative del af de mindre virksomheder. Her peges især på de gastronomiske primærproducenter, som samtidig går længere op i værdikæden gennem industriel forarbejdning, distribution og salg. Som eksempler kan nævnes Knuthenlund og Frederiksdal Kirsebærvin på Lolland samt Dansk Tang og Rørvig Dessert i Odsherred.

Andre eksperter peger på, at vækstpotentialerne er knyttet til store udviklingstræk, nemlig økologi og lokal mad.

Kobling af land og by nævnes også af eksperter som et vækstområde, hvor Region Sjælland har fordel i forhold til andre danske regioner i nærheden til hovedstaden. Selvom der kan peges på spirende områder med vækstmuligheder, ligger Region Sjælland generelt mindre godt end andre danske regioner for vækstpotentiale i fødevareerhvervet. Derfor skal der arbejdes hårdt for at konkurrere med fødevarevirksomheder i det øvrige Danmark.

Hvad virksomheder kan gøre for at udnytte potentialerne.

• Tænk i hele værdikæder.
Det er generelt frugtbart for virksomhederne at lave samarbejder med leverandørerne før dem selv i værdikæden og med aftagerne efter dem selv. Avancerede fødevareproducenter kan f.eks. få stor hjælp til marketing og innovation gennem aftaler med restauranter eller supermarkedskæder.

• Opskaler.
Hvis en virksomhed skal vokse, er det nødvendigt at øge produktionen, antallet af ansatte og graden af professionalisme. Virksomheden skal ud på et større marked, evt. eksportmarkedet, og gøre sig kendt. Det fører til en større standardisering af produkterne, som skal balanceres med innovation og gastronomisk kvalitet for at bevare sin værdi for brugerne.

• Tilføj en oplevelsesdimension.
Oplevelser omkring fødevareprodukterne sælger – også selvom det er standardprodukter. Virksomhederne kan også tænke oplevelse i forbindelse med turisme, f.eks. gårdbutikker, festivaler, besøg på produktionsstedet m.m.

Måske ligger de største muligheder for Region Sjællands mindre virksomheder på fødevareområdet i nærheden til det store københavnske marked og i at fokusere på lokal mad.

Find en printvenlig version af artiklen her: Hvor er der grøde?

Artiklen er baseret på rapporten ”Regionale styrkepositioner for Region Sjælland på fødevareområdet”. Find den her: http://cof.ruc.dk/cof/data/uploads/rapport.pdf