OM NCLF2018-10-09T14:31:45+00:00

Om NCLF

Hvem er vi?

NCLF skaber fremtidens danske kulinariske fødevareklynge. Vi arbejder strategisk med det stedbundne potentiale i samspil med alle fra fødevaresektorens værdikæde.

Vi tager udgangspunkt i det unikke kulinariske DNA ved at koble jord, mennesker, erhverv og fødevarekultur. På den måde udvikler vi områders ressourcer og skaber nye samarbejder og nye løsninger.

Vi har solid erfaring med at rådgive både private og offentlige aktører i hele landet om, hvordan man med lokale fødevarer som omdrejningspunkt skaber håndgribelige resultater inden for erhverv, iværksætteri, gastronomi, uddannelse, turisme og offentlige måltider. Kombinationen af vores faglige indsigt og kommercielle tilgang betyder, at vi kan tilbyde en række skræddersyede ydelser, som skaber værdi for vores kunder og samarbejdspartnere.

NCLF kan ikke det hele selv, så vi har et betydeligt netværk blandt landmænd, landbrugsorganisationer, landbrugsforeninger, detailhandel, grossister, restauranter, kantiner, forarbejdere og forædlere, og vi har stor faglig indsigt i det gastronomiske erhverv. Vi er overbeviste om, at det kulinariske perspektiv kan skabe fornyelse og vækst i hele den danske fødevaresektor.

NCLF er startet i Odsherred, som har sit helt eget kulinariske DNA. Halvøen i den nordvestlige del af Sjælland er en frugtbar egn med en stolt landbrugstradition og en kulinarisk iværksætterkultur, der rummer både de små nicheproducenter og de større, industrielle landbrug. I 2014 blev Odsherred internationalt anerkendt som UNESCO Global Geopark, hvor landbruget og fødevareproduktionen er meget nærværende, og hvor natur, klima og jordbund bruges som en aktiv ressource.

Det gør vi:

  • Vi hjælper branchen med at tilføre råvarer og produkter gastronomisk kvalitet og variation, så gastronomien skaber nytænkning til hele fødevareerhvervet.
  • Vi gør oplevelsesøkonomien relevant for hele fødevarebranchen. Oplevelsen tilfører produkter, råvarer og serviceydelser merværdi og kundeloyalitet.
  • Vi skaber nye forretningsmodeller i hele branchen, fra landbrug til forbruger.
  •  Vi tror på, at “den enes udfordring er den andens løsning”. Derfor matcher vi fødevareaktører, som kan have gavn af hinanden, på tværs af værdikæden.
  • Vi finder og udvikler det kulinariske DNA for lokalområder. Vi kortlægger de unikke stedbundne ressourcer, både kulinariske og menneskelige. Formålet er at skabe vækst og tilføre værdi i et område gennem lokale fødevarer.