NCLF har en vision, der blandt andet omhandler, at koble fødevareerhvervet på tværs af faggrænser.

Vores metier, er generelt den sidste del af værdikæden – Den der er tæt på forbrugerne, den der blandt handler om oplevelses økonomi. Derfor er det en meget stor glæde for os, at vi nu gennem snart 2 år har ydet denne støtte til Dalum landbrugsskole i forbindelse med deres Agraøkonom studerende.

Det er ud fra vores synspunkt særdeles vigtigt, at vi generelt som samfund gør så meget som muligt, for at få en tværfaglig dialog, hvor landmanden får indblik i slut brugeren/kunden  og ikke mindst landbruget får mulighed for at give et billede af deres faglighed.

Det er ikke nogen hemmelighed, at landbruget til tider har lidt udfordringer med at fange den positive side, fra hovedsagelig den urbane befolkning – Det er selvfølgelig en udfordring på mange niveauer, og som skal tages med stor alvor. I NCLF mener vi at man blandt andet ved hjælp af oplevelsesøkonomien grundprincipper, kan komme dette problem til livs – eller det kan i hvert tilfælde rykke gevaldigt i den positive retning.

Derfor ser vi det som et stort privilegie at have fået den plads, der  både teoretisk og helt lavpraktisk kan skabe et tættere forhold til i hvert tilfælde den kommende generation af landmænd ( kvinder )

Dalum har hvert år en innovationsuge hvor vi i slutningen af januar for andet år i træk skal bidrage med viden, oplæg og innovations workshops for de studerende.

Vi har helt klart en forventning at interessen for dette område, vil sprede sig i den kommende tid, og er selvfølgelig klar på at bidrage, hvor det end er i Danmark