”Lokale fødevarer må ikke ende som turistbrochureprosa eller som en del af en politisk skåltale. Erhvervsudvikling, sundhed, bæredygtighed og bosætning hænger sammen. Man skal bruge uddannelse som drivkraft i yderområderne og begynde at tænke helheden ind, for økonomi handler ikke (kun) om at bygge store fabrikker. Hvis der er uddannelsesmuligheder og folk trives i yderområderne, bliver hele samfundet rigt,” lyder det fra NCLF’s direktør Jesper Zeihlund.

Podcast om med tema om lokale fødevarer og uddannelser
Netop nye og visionære uddannelser indenfor de lokale fødevarer er blandt de emner, som Malene Grandjean kommer ind på i sin podcast ”Tirsdagstalks”, hvor Jesper Zeihlund er gæst.
Malene Grandjean er vicedirektør i EUC Nordvestsjælland, der dækker Odsherred, Holbæk og Kalundborg, og som har haft stor succes med målrettede fødevareuddannelser i lokalområdet. Næste skridt er at realisere en fusion mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherred Gymnasium og skabe et spændende, lokalt campusmiljø.

Treenighed og nyt samarbejde mellem de forskellige uddannelser
I podcasten fortæller Malene Grandjean bl.a. om visionen om at skabe en slags treenighed, hvor unge kokkeelever f.eks. både arbejder sammen med gymnasieelever med biologi og kemi på højt niveau, og med HHX’ere, der har viden om forretningsmodeller, afsætning og markedsføring. Dermed opstår innovative ideer, og de stedbundne fødevarer kan blive et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af lokalsamfund.

Lokale fødevarers samfundsmæssige betydning
Malene Grandjean og Jesper Zeihlund kommer vidt omkring i samtalen, der runder de mange relevante aspekter, som er knyttet til de lokale fødevarer, hvis man formår at se de egnsbestemte råvarer i et større perspektiv. Det handler både om madspild, almen dannelse, selvforsyning, samfundsøkonomi, mangfoldighed, håndværk, råvareviden, kvalitet, nye værdikæder, balancen mellem by og land og et afklaret forhold til naturen.
Som Jesper Zeihlund konkluderer: “Lokale fødevarer er en logik – ikke et produkt!”

Klik her eller på billedet  for at lytte til Malene Grandjeans podcast  ”Tirsdagstalks” med Jesper Zeihlund som gæst

 

 

 

Foto øverst taget af Golman Visuals.