Gennem den seneste tid har der været en stigende interesse for den del af fødevareerhvervet vi i NCLF beskæftiger os med. Lokale Fødevarer, Mangfoldige Nicheproduktioner og oplevelsesbaseret fødevarevirksomheder- Hvilket vi selvfølgelig er særdeles glade for. I den forbindelse vil vi lige give jer der endnu ikke har stiftet bekendtskab med denne håndbog mulighed for at se nærmere på den.

Håndbogen er ganske vist nogle år gammel, men vi kan se på det nuværende generelle vidensniveau, at den absolut er læseværdig, og stadigvæk kan bidrage ny viden til mange faggrupper i fødevarebranchen

Vi har desværre ikke flere fysiske eksemplarer, men håndbogen kan downloades i sin helhed ganske gratis på dette LINK – Mangfoldighed nicheproduktion og gastronomiske kundeoplevelser – Roskilde Universitet 2012

Håndbogen blev udarbejdet i 2012 på Roskilde Universitet af nogle af NCLF nuværende medarbejdere (Leder af NCLF Berit Nørgaard Olesen, Professor Jon Sundbo & Senior Rådgiver Jesper Zeihlund) og byggede på konkret viden og erfaring fra en større fødevareindsats i Region Sjælland. At det er Region Sjælland den bygger på er ikke så afgørende, idet vi i kraft af vores arbejde andre steder i Danmark kan konstaterer at billede og mønster er identiske nationalt, som i Region Sjælland.

Ovenstående er ligeledes et eksempel på nogle af de mange konkrete erfaringer teamet i NCLF tidligere har været involveret i, og som selvfølgelig også indgår som fundament for den viden vi hver dag bygger fremadrettet videre på.

Vi overvejer på nuværende tidspunkt at lave en revideret udgave af håndbogen, hvor vi tilfører vores seneste 5 års viden, og ligeledes målretter håndbogen ud fra et “Lokalt Fødevarer” perspektiv. nærmere information på siden om dette senere.