NCLF har via Seniorrådgiver Jesper Zeihlund indgået en strategisk samarbejdsaftale med landbrugsrådgiver organisationen VKST i Sorø.

Intentionen med dette samarbejde, er at koble hele fødevareerhvervet sammen i forbindelse med virksomheds rådgivning. VKST oplever en stigende efterspørgsel på viden, der er orienteret til den sidste del af værdikæden, og kan med det nye samarbejde, nu give fødevareerhvervets primærproducenter en rådgivning, der rækker helt til forbrugeren.

VKST ser en stor styrke på deres marked, ved at de med denne samarbejdsaftale kan tilbyde deres kunder en rådgivning, der ud over deres normale kompetencer, også dækker både den kreative og kulinariske proces, der er afgørende for succes.

VKST kan dermed tilbyde  nuværende og kommende kunder adgang til specialiseret viden og rådgivning, der kombinerer erfaring med fødevareproduktion, kulinarisk forståelse og arbejde strategisk med forbrugeroplevelser og viden om økonomi og landbrugs / virksomheds drift

NCLF har altid været meget optaget af at få samlet hele fødevareerhvervet, der har fokus på kulinarisk kvalitet, forbrugeroplevelser, nicheproduktion med mere og kan med denne aftale få budskabet helt ud på marken og i stalden.

NCLF og VKST har udarbejdet flere forskelige pakkeløsninger af rådgivning, samt planlægges der faglige arrangementer, hvor primærproduktionen kommer tæt på forbrugere, gastronomer og andre, der er i den sidste del af fødevareserhvert del af værdikæden.

Helt konkret er der planlagt et kortere forløb for primærproducenter, der vil arbejde videre ud af den nicheorienterede vej, samt har vi planlagt en Rullende konference, der meget håndgribeligt kobler by og land. producent og forbruger, nemlig ved at vi starter en bus fra Sorø og kører til hovedstaden, hvor vi blandt andet skal besøge Kødbyen, Inco, Tivoli med flere.

Spørgsmål om samarbejdet kan rettes til Seniorrådgiver Jesper Zeihlund jesper@nclf.dk – Telefon +45 51 93 53 63