Om NCLF

NCLF er en forening, der fremmer de lokale fødevarer

Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) blev skabt i 2016 med støtte fra borgmester Thomas Adelskov og byrådet i Odsherred Kommune i ryggen.

Vi har siden ændret navn til Nationalt Center for Lokale Fødevarer, og i februar 2020 blev vi en forening.

NCLF´s formål som forening er at fremme lokale fødevarer og skabe vækst i lokalområder ved hjælp af lokale fødevarer.

Det gør vi bl.a ved at:

– Udarbejde kulinarisk DNA for lokalområder
– Udbrede viden om og brug af lokale fødevarer
– Bidrage til bedre fødevarefaglige uddannelsesmiljøer
– Implementere nye fødevaretiltag i den lokale turisme og fremme lokal erhvervsudvikling og iværksættermiljøer inden for fødevarer
– Yde rådgivning og sparring, arrangere events, sælge foredrag og kurser, deltage som samarbejdspartner i forskningsprojekter m.v. og tilbyde vores
medlemmer en række formidlings- og videndelingsaktiviteter, fx konferencer, seminarer, studieture og nyhedsbreve
– Facilitere iværksættere og øvrige erhvervsdrivende, udvikle produkter og
koncepter, medvirke til at udvikle det fødevarefaglige miljø og på kommercielle vilkår teste efterspørgsel i lokalområder.

NCLF’s Bestyrelsesformand
Lotte Eiskjær Andersen, direktør for TorvehallerneKBH

NCLF’s bestyrelsesmedlemmer
– Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune
– Claus Henriksen, køkkenchef på Dragsholm Slot
– Hans Møller Olsen, formand for Lammefjordens Grøntsagslaug
– Jacob Jensen, finansordfører for Venstre
– John Wagner, direktør for De Samvirkende Købmænd

NCLF’s cvr.nr
Foreningens cvr.nr. er 41 33 56 53.

Lille forening med stort netværk
NCLF er en lille, effektiv organisation med faglig indsigt og kommerciel tilgang, der kobler forskellige faggrupper sammen. Alle i NCLF har konkrete erfaringer fra den fødevarebranche, vi gerne vil påvirke, og vi har et bredt netværk indenfor gastronomi & restauranter/kantiner, landmænd & landbrugsorganisationer, detailhandel, grossister, indkøbere, forarbejdere og forædlere.

NCLF’s medarbejdere
NCLF’S team udgøres af:
Helene Meden Hansen, der er landmand og trives med både at have fingrene i jorden og at formidle resultaterne
– Kokken Linda Hinze, som bruger sine kulinariske kompetencer til at undervise og udvikle produkter
– Carolina Kromann Wåhlin er journalist med solid erfaring indenfor fødevarer & gastronomi, som giver historierne liv
– Direktør Jesper Zeihlund har en kokkebaggrund og er en aktiv oplægsholder og foregangsmand indenfor emner som bl.a. lokale fødevarer og oplevelsesøkonomi i fødevaresektoren.

Hvem kan blive medlem af foreningen?
Aktører inden for erhvervs- og fødevareudvikling kan blive medlemmer. De primære målgrupper er vidensinstitutioner, brobyggende organisationer, uddannelsesorganisationer, erhvervsorganisationer, faglige organisationer, erhvervsråd og andre lokale erhvervsorganisationer samt private virksomheder, der engagerer sig i fødevareudvikling og erhvervsudvikling.

Ønsker du at blive medlem?
Ønske om optagelse i foreningen fremsendes skriftligt til foreningens sekretariat. Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en ansøgning om medlemskab skal imødekommes. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der dækker kalenderåret. Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte hanne@odsherrred.dk

Klik her for at kontakte NCLF


Husk også at besøge vores andre sider: www. gastropol.dk og www.odsherredvine.dk