Jesper Zeihlund – Direktør i NCLF

Den kulinariske fødevareklynge er min metier og mit hjerteblod, praktisk såvel som strategisk.

Mange års virke kombineret med et særdeles udadvendt sind har givet mig et mangfoldigt og bredt funderet netværk i hele den danske fødevarebranche, fra private virksomheder til interesseorganisationer og akademiske videnscentre.

Jeg har arbejdet tværfagligt i hele branchen: Gastronomi, landbrug, high-end nicheproduktion, ”lokale fødevarer”, gastro-oplevelser. B2B, B2C, strategisk tænkt, praktisk udført.

Mit professionelle ståsted i den kulinariske verden er kendetegnet af praktisk grunduddannelse, der efterfølgende er bygget akademiske og strategiske kompetencer på. Derfor er mit mål altid operationelt orienteret.

Med mere end 30 års erfaring fra fødevarebranchen, har jeg et særdeles stort og mangfoldigt netværk, hvor alle erhverv og faggrupper er repræsenteret.

De over 2000 relationer er med tiden koblet sammen på min anbefaling, og har i mange tilfælde genereret både merværdi og nye produkter/ydelser.

Jeg har haft over 20 lederstillinger i den praktiske madbranche, været indkøbsansvarlig for et budget på mere end 500 millioner kroner, og er derfor dybt inde i kundebehov og almene trends for fødevarebranchen. Har akademisk og strategisk indsigt fra ansættelser på blandt andet Aalborg og Roskilde Universitet, hvor jeg fungerede som kobling mellem forskning og erhvervsliv .

Jeg har tilbudt selvstændig rådgivning gennem mere end 10 år med fokus på oplevelsesøkonomisk innovation i fødevareerhvervet og er en fllittigt anvendt oplægsholder/peptalker over tid, for en bred vifte af faggrupper i hele fødevareerhvervets værdikæde.

Jeg har også stået for ekstern undervisning på forskellige erhvervsskoler inden for fødevareinnovation, oplevelsesøkonomi, nye forretningsmodeller og generel nytænkning i fødevarebranchen

Jeg er forfatter og medforfatter på en række bøger omkring fødevarer, gastronomi og oplevelsesøkonomi, senest bogen ” Det kulinariske spor – for kokke, bønder og købmand,” der er udkommet i et oplæg på over 3000 eksemplarer.