Nationalt Center for Lokale fødevarer er et videns-samarbejde, der har til formål at samfundsudvikle både i byer og i landdistrikter med lokale fødevarer som omdrejningspunkt.

Videns-, uddannelses- og interesseorganisationer inviteres til at tage del i samarbejdet. Den drivende part i NCLF er Local Food Mind stiftet af Jesper Zeihlund.