“Hvad kræver det inden arbejdet for alvor går i gang?”

Hvad skal der til for at et landdistrikt kan udnytte de lokale fødevarer som vækstmotor? Hvordan ved vi om potentialet overhovedet er til stede i en given egn?
Start med at Overveje om der i din egn er et lokalt fødevarer potentiale? Hvad dyrkes der på markerne og i plantagerne? Hvilke fødevarehåndværkere findes der i lokalområdet? Er der restauratører, der fokuserer på lokale fødevarer? Og ungdomsuddannelser, der med fordel kunne integrere lokale fødevarer i deres læringsforløb? Ved at gøre de overvejelser er du allerede i gang med at undersøge den lokale fødevarer DNA for din egn.
Som lovet vil vi i artikelserien gå helt lavpraktisk til opgaven og tage udgangspunkt i de erfaringer, vi i NCLF har fra vores indsats i Odsherred.

Er potentialet overhovedet til stede?

I Odsherred blev den strategiske og fokuseret indsats med lokale fødevarer igangsat i 2015.
Arbejdet med lokale fødevarer var interessant for Odsherred, da kommunen netop var udnævnt til Unesco Geopark. I den sammenhæng, var fødevarer et af de ben, der blev nævnt, som noget at det, der var med til at gøre egnen unik. Så svaret på det spørgsmål, der skal stilles, inden arbejdet for alvor går i gang – ” Er potentialet og grundlaget til stede?”. Det havde vi i Odsherred til at starte med Unescos ord for.

Kommunen er en afgørende samarbejdspartner

Det næste, der skal tages fat på, er at indsatsen skal hægtes op på et anker. Der skal en oprigtig interesse og støtte fra en toneangivende organisation til. I dette tilfælde var det Odsherred kommune. Etableringen af NCLF blev en større satsning, hvor et helt byråd bakkede op om sagen. I det hele taget er det svært at komme uden om en kommune som samarbejdspartner i en strategisk satsning på lokale fødevarer. Det kan variere, hvor stor en rolle kommunen spiller. Det er dog min erfaring, at det optimale scenarie er, at indsatsen igangsættes i samarbejde med den eller de relevante kommuner og med bred politisk opbakning – og at man via kommunens berøringsflader breder initiativet ud efter behov, mål og ønsker. Uden et samarbejde med kommunen, kan det blive svært at få nok bredde på indsatsen.

Nu kan der sættes hak ved afdækning af potentialet og der er også opnået en stærk forankring med opbakningen fra Odsherred kommune. MEN vi er nødt til lige rykke et par skridt tilbage og give emnet ”Potentialet og Grundlaget” en tur mere. For her er det enormt vigtigt, at man ikke puster luftkasteller op og forsøger at italesætter noget, der grundlæggende ikke er til stede. Det er helt essentielt for kvaliteten af det videre arbejde, at der er et reelt fundament at bygge ud fra.  ”Vi har mange fantastiske lokale fødevarer i vores område” – sådan tænker de fleste nok. Javist, men er der substans nok til at gøre det til en større indsats? Meget kort, så skal der en oprigtig objektiv vurdering til, hvor der kigges nærmere på egnens historik, allerede eksisterende lokale fødevarer-initiativer og viljen til at ville tage det lange, seje og ofte dyre træk.

Det er vigtigt at være konkret i målsætningerne.

Det næste afgørende arbejde er at være konkret med mål og tidshorisonter. Det er ikke nok blot at formulere målsætningen ” Vi skal fremme de lokale fødevarer i vores område”. Det er simpelthen for ukonkret at arbejde ud fra. Det er vigtigt at gå i dybden med, HVAD skal arbejdet med de lokale fødevarer være med til at løfte i vores egn?  I Odsherreds tilfælde, blev der formuleret flere delmål og så var der én ”tvungen opgave” fra start. Det var uddannelse. Kommunen ønskede at tiltrække uddannelser til egnen, og her skulle de lokale fødevarer være med til at spille en rolle. Når det bliver så konkret, så er der et håndgribeligt sted at starte, og der er en klar forventningsafstemning om, hvor indsatsen skal levere, for at forventningerne bliver indfriet.

Der kan arbejdes utroligt bredt med lokale fødevarer. De kan være med til at løfte et lokalsamfund i mange retninger. Det er derfor vigtigt at fokusere indsatsen i starten, og når man først rykker her, kan man begynde at brede indsatsen mere ud. En fokuseret indsats på et område vil altid smitte positivt af på flere andre områder, selvom, det ikke er her, den fokuseret indsats lægges (endnu).
I en kommende artikel folder jeg det konkrete arbejde med uddannelsesdelen ud. Det er i sig selv, en ret kompliceret øvelse. Så det var vigtigt at der lå en klar aftale fra start om, at det var området vi SKULLE levere på. Det har hjulpet os til at komme i mål med opgaven.

Synlighed og relationer – der skal bankes på mange døre

Efter målsætningerne var på plads, så gik vi i NCLF straks i gang med, at slå på tromme og gøre os synlige for både erhverv, skoler og ikke mindst borgere ved at deltage i og arrangere konferencer, workshops og borgeraktiviteter. Vi lagde stor vægt på at etablere en tæt relation til alle relevante aktører. Odsherred har i mange år – også forud for 2015 – haft en stærk fødevareprofil i kraft af blandt andet Lammefjorden, vinproduktion og frugtproduktion. Og området havde også allerede en stærk turismeprofil, der igennem flere år har været med til at støtte op om flere lokale fødevareinitiativer.

Så vores rolle i NCLF var at få enderne til at mødes og bygge bro mellem det, der allerede var, samtidig med at vi skulle sætte retning på og gang i ny udvikling.  Det kræver et par gode sko, for der skal en masse fodarbejde til. Der skal bankes på mange døre og drikkes mange kopper kaffe. Det var kort sagt måden, vi fik en masse forskellige og fantastiske partnere med ombord.  Den lokale erhvervsorganisation, skolerne, de erhvervsdrivende, de lokale avlere, kommunens embedsmænd og ikke mindst borgerne. Det var vigtigt for os at møde alle i øjenhøjde og sørge for at få dem til at se, hvordan et mere strategisk og fokuseret samarbejde med lokale fødevarer kunne gavne netop deres sag.

Fundamentet var til stede, de første byggesten er lagt – i næste artikel fortæller jeg mere om ”Lokal kulinarisk Erhvervsudvikling – Hvordan understøttes erhverv, iværksætteri og holistisk vækst?

Jeg håber, at du har lyst til at læse med.