Den 6. april deltog virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forskere i vores første udviklingsworkshop.

Vi er taknemmelige for, at så mange valgte at bruge dagen sammen med os på Kirsebærgården i Nakke. Her blev visionære ideer til fysiske rammer, tværfagligt samarbejde og aktiviteter i vores kommende MadAkademi og MadEksperimentarie delt ud med rund hånd.

Nu undersøger vi mulighederne for at omsætte ideerne i praksis. Mange af deltagerne ønsker også fremadrettet at involvere sig i udviklingen af fødevarecentret. Det kommer bl.a. til at ske på en opfølgende workshop den 9. november kl. 9.30 – 12.30. Her er nye deltagere også meget velkomne.